Naar hoofdinhoud Naar footer

Valrisico-inventarisatie

Gepubliceerd op: 03-09-2020

De VRI (Valrisico-inventarisatie voor mensen met verstandelijke beperkingen) meet het risico op vallen van cliënten met verstandelijke beperkingen op basis van verschillende risicofactoren.

Aan de hand van vragen over onder andere medicatiegebruik, visuele beperkingen, (on)vastheid ter been en valangst wordt het risico op vallen ingeschat. Zo kunnen er tijdig acties worden ondernomen om vallen te voorkomen. 

Risico's op vallen herkennen

Een val kan voor mensen met een verstandelijke beperkingen ernstige gevolgen hebben. Door vroeg valrisico's te herkennen kun je veel leed en verlies van kwaliteit van leven bij cliënten voorkomen. Met onderstaande informatie kun je ook de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen voorkomen. Lees meer over risico's op vallen herkennen

Download de valrisico-inventarisatielijst onderaan de pagina. 

Casus oudere cliënt 

Meneer Jonker vindt het heerlijk om ’s middags een ommetje te maken. Dat was tot voor kort nooit een probleem. Maar afgelopen maand is hij al twee keer gevallen, gelukkig zonder al te veel schade. Bij de ondersteuningsplanbespreking is aan de orde gekomen of het nog wel vertrouwd is dat hij zelfstandig gaat wandelen. De broer van meneer vindt dat het echter zo’n vaart niet loopt, zijn zorgcoördinator twijfelt erg. Zijn er manieren om het valrisico van een cliënt te bepalen?  

Thema's

  • lichamelijk welbevinden

Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid

Evidence-based kennis: kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid.  

Beoordeling:

Uit onderzoek blijkt dat de VRI een eenvoudig, betrouwbaar en een valide hulpmiddel waarmee persoonlijk begeleiders/naasten kunnen bepalen of betrokken cliënten sprake is van (potentieel) valrisico.

Bronnen:

Kalkman, S. Verantwoordingsdocument onderzoek naar de Valrisico-inventarisatielijst; valpreventie door vroege opsporing van potentiële valler. Gemiva-SVG Groep. Z.pl, 2011. 

Kalkman, S. Verantwoording aanpassing normscore van de ValRisicoInventarisatielijst. Gemiva-SVG Groep. Z.pl, 2013. 

Deze tool is onderdeel van Leidraad EMB in het vizier.

Leidraad Ouderen in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder.

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 12-07-2023 

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Meetinstrument

Soort kennis

Ervaringskennis

Taal

Nederlands