Toon zoekbalkToon menu

Probleemgedrag

Triple-C 'Het gewone leven ervaren'

Triple-C is een behandelmodel voor mensen met (verstandelijke) beperkingen die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. 

Handboek verstandelijke beperkingen

Je leest meer over de methode Triple-C in het Handboek verstandelijke beperkingen. Kijk hiervoor in het boek op bladzijde 389 t/m 402. 
Download het handboek (pdf)
De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Cliënten ervaren het gewone leven door:
  • Uit te gaan van hun menselijke behoeften;
  • Een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan te gaan;
  • Samen te werken aan betekenisvolle daginvulling (competentieopbouw);
  • Anders kijken naar probleemgedrag en het aanpakken van onderliggende oorzaken.

https://www.youtube.com/watch?v=vqnz2-0u7d0


Voorbeeld casus oudere cliënt

Mevrouw Driehuis is vaak angstig en daardoor agressief. Begeleiders zijn eigenlijk bang voor haar. Ze willen haar beter ondersteunen, zodat zij een goede relatie met haar kunnen opbouwen. Hoe kan ik met cliënten met probleemgedrag een betekenisvolle ondersteuningsrelatie opbouwen?​

Voorbeeld casus cliënt met EMB

Lianne kan met haar hoofd tegen de bedbox bonken, maar ze kan ook de begeleiders of haar ouders een kopstoot geven. We zijn op zoek naar de betekenis van haar gedrag om te voorkomen dat de begeleiders haar meer op afstand houden. Hoe kunnen we vanuit Triple-C een betekenisvolle relatie met haar aangaan?​

Doelgroepen en thema's

Doelgroep
Thema's
  • Emotioneel welbevinden
  • Zelfbepaling
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Interpersoonlijke relaties
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid methode voor oudere cliënten en cliënten met EMB

Research based. Kennis op basis van onderzoek. Vanuit ASVZ/Tilburg University wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Triple-C.

Beoordeling:

Triple-C is en wordt gebruikt in de praktijk. Het product wordt door meerdere organisaties positief beoordeeld. Onderzoek naar Triple-C toonde enkele effecten aan. De implementatie van Triple-C was overigens nog niet overal voldoende gerealiseerd. Bron

Meer weten over Triple-C?

Stuur dan een e-mail naar triple-c@asvz.nl. Of neem contact op met ASVZ via telefoonnummer 0184 49 1200.


Deze tool is onderdeel van
Leidraad Oud en Gelukkig.
Ga naar de leidraad

Deze tool is onderdeel van
Leidraad EMB in het vizier.
Ga naar de leidraad

Cookies op de website van Kennisplein Gehandicaptensector

Kennisplein Gehandicaptensector gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer