Toon zoekbalkToon menu

Samen werken in de wijk

Gehandicaptenzorg en het sociaal domein

Keukentafelgesprek gemeenteEr is veel veranderd sinds de transities in januari 2015. Zorg en ondersteuning dicht bij huis voor gehandicapten is de verantwoordelijkheid van de gemeenten geworden. Dat vraagt om nieuwe tools, informatie en video's.

Ga meteen naar:


Hoe zit het ook alweer precies?

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning aan mensen thuis. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning. De gemeente stelt vast of een cliënt recht heeft op begeleiding of zorg. De gemeente kan ook een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Langdurige, intensieve zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg. Mensen die zeer veel zorg nodig hebben kunnen terecht in een zorginstelling. Intensieve zorg kan ook thuis geleverd worden, eventueel op basis van een persoonsgebonden budget.

Participatiewet
De Participatiewet heeft als doel om mensen die door hun beperking moeilijk een baan kunnen vinden toch aan werk te helpen. De gemeente is verantwoordelijk voor deze begeleiding naar werk. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat mensen zoveel mogelijk binnen een reguliere baan aan de slag kunnen. Maar als het nodig is, moet de gemeente zorgen voor een beschutte werkomgeving. (Bron: Nationale Zorggids).

kennisdossier vilansKennisdossier integrale zorg en ondersteuning

Vilans maakte een kennisdossier om visueel te laten zien welke spelers op welke manier betrokken zijn bij de integrale zorg en ondersteuning in de wijk. Hierin wordt alles duidelijk uitgelegd met infographics.
>> Lees hier meer over
>> Download direct het kennisdossier (pdf)

Wie?

Een aantal groepen hebben bij dit onderwerp extra aandacht nodig. Voor een aantal van deze groepen bestaan er documenten met extra informatie.

Jeugdigen met LVB
In de factsheet jeugdigen met LVB (pdf) vind je informatie die hulp kan bieden. In deze factsheet vind je onder andere:

  • Een omschrijving en kenmerken van een licht verstandelijke beperking
  • Cijfers over de problematiek
  • Uitgangspunten van de Jeugdwet vertaald naar gemeentelijk beleid

Ouderen met LVB
Mensen met een beperking worden steeds ouder. Daarom neemt ook het aantal ouderen met een beperking de komende jaren toe. De toolkit Ouderen biedt hulp aan gemeenten, beleidsmakers en zorgprofessionals. In deze toolkit is informatie te vinden over aandachtspunten en de behoeften van ouderen met een verstandelijke beperking. Deze toolkit is gemaakt door de VGN.

Mensen met (complexe) epilepsie
Gemeenten krijgen ook te maken met mensen met zogeheten (complexe) epilepsie. Hierbij zorgt de epilepsie in combinatie met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking voor een complexe mix van problemen. Hoe gemeenten hiermee om kunnen gaan staat beschreven in de factsheet (complexe) epilepsie (pdf). Hierin vind je informatie over wat gemeenten kunnen organiseren en aanbieden voor deze mensen.

Keukentafelgesprek gemeenteDe Wmo en keukentafelgesprekken

Nu de Wmo belegd is bij gemeenten is het nodig zogeheten keukentafelgesprekken te voeren. We zetten 11 tips voor een helder gesprek voor je op een rij.

Ben je benieuwd hoe andere gemeenten het aanpakken? Wethouder Janny Bakker-Klein van de gemeente Huizen vertelt:

https://www.youtube.com/watch?v=4mXyUlBA4i4

Wijkteams

In veel gemeenten zijn (sociale) wijkteams aan de slag. Ze ondersteunen inwoners in hun sociaal functioneren, bevorderen zelfredzaamheid en stemmen zorg en ondersteuning op elkaar af. Ze werken hierbij samen met mantelzorgers en vrijwilligers.

>> Handige tools, informatie en links voor (sociale) wijkteams

Deze animatievideo laat op een heldere en simpele manier zien wat een wijkteam doet. (Met een knipoog naar het A-team!):

https://www.youtube.com/watch?v=bSZ0lEibur0

Cliënten ondersteunen

In het ondersteuningsplan staan alle afspraken tussen cliënt en zorgaanbieder. En wat er nodig is om samen afgesproken doelen te realiseren. Het kan voor cliënten en begeleiders best ingewikkeld zijn zo'n ondersteunings- of zorgplan op te stellen. De Handreiking Ondersteuningsplannen kan hierbij helpen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor dagbesteding en moeten mensen met een beperking zoveel mogelijk aan een betaalde baan helpen.
Deze tools kunnen daaraan bijdragen:

Cliënt en omgeving

wegwijzer participatie familie verwantenNiet alleen de cliënt zelf, maar ook de omgeving moet betrokken worden bij het ontwikkelen en vernieuwen van het zorgbeleid. De kans op succes neemt in dat geval toe. In de praktijk blijkt de participatie van al deze groepen nog niet zo makkelijk. Om deze reden is een wegwijzer gemaakt: 'Op weg met cliënten, familie en verwanten' (pdf).

Lees meer over de wegwijzer, zoals hoe deze werkt en verschillende praktijkvoorbeelden.

Participatie

Het meedoen in de samenleving is belangrijk voor mensen met een beperking. Hoe kunnen gemeenten en andere betrokkenen er voor zorgen dat de participatie van deze mensen hoog blijft? Hoe kom je bijvoorbeeld tot een succesvol participatieproject? Welke stappen zijn hier voor nodig?

Om hier bij te helpen heeft gehandicaptenzorgorganisatie Estinea de Participatie toolbox. Hierin staan stappenplannen, tips en voorbeelden. Bekijk ook de animatie 'Participatie zonder startkwalificatie' van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Toegankelijkheid VN-verdragInclusie en toegankelijkheid

Nu het VN-verdrag voor mensen met een handicap is geratificeerd is toegankelijkheid geen gunst meer, maar de norm. Het is belangrijk diensten en locaties toegankelijk te maken.

Hoe kunnen architecten, gemeentes, Pro Rail, NS en bouwkundigen rekening houden met slechtziende en blinde mensen bij aanleg van openbare ruimtes en stations? Bekijk de video van Koninklijke Visio:

https://www.youtube.com/watch?v=EV-ucnDc25U

Meer interessants:

Jouw bijdrage

Het Kennisplein Gehandicaptensector is altijd in ontwikkeling. Heb je aanvullingen op deze pagina? Laat een reactie achter.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.