Toon zoekbalkToon menu

Samenwerken met familie

Ouders voor Ouders: een luisterend oor voor en door ouders en verwanten van mensen met een beperking

Ouders voor Ouders brengt ouders en verwanten met elkaar in contact. Om hun hart te luchten, leuke en minder leuke ervaringen te delen of vragen te stellen. Het kan soms fijn zijn om met iemand te praten die uit eigen ervaring herkent en begrijpt waar je het over hebt. In het projectplan vind je praktische stappen om dit initiatief in jouw eigen organisatie op te zetten. 
 

Bij Ouders voor Ouders kan een ouder of verwant van een cliënt met een beperking in contact komen met een andere ouder of verwant uit de pool. Dit kan per telefoon, WhatsApp, face-to-face of per mail. Naast ouders zitten ook broers, zussen en andere familieleden in de pool.

 

Casus

Begeleider Mirjam hoort verschillende signalen van ouders van de cliënten die zij begeleidt. Zij zouden het fijn vinden hun ervaringen met iemand te kunnen delen, een luisterend oor te vinden. Mirjam hoorde van het initiatief Ouders voor Ouders van ASVZ, zou dat een mogelijke oplossing zijn? 

 

Projectplan

Als je aan de slag wilt gaan met Ouders voor Ouders kun je als begeleider of verwant het projectplan gebruiken om het initiatief vorm te geven in jouw eigen organisatie. In het projectplan staan verschillende stappen om Ouders voor Ouders te starten én tips om het initiatief draaiende te houden. 

Ervaringen

Ouders voor Ouders is op initiatief van ouder Marthy ontwikkeld binnen ASVZ. Zij zijn eerst gestart met regio Waardenland. Door het succes is Ouders voor Ouders ook opgezet in de andere regio’s van ASVZ.

Doordat ouders en verwanten van cliënten in contact kunnen komen met elkaar, ontstaat er meer rust waardoor dingen op een andere manier worden bekeken. Dat heeft een positieve invloed op de cliënten. Ook medewerkers krijgen hierdoor een betere relatie met de ouders en verwanten, wat een positief effect heeft op het onderling vertrouwen en de communicatie.

 

Aan de slag!


Download het projectplan

Onderbouwing methode


Projectgroep 

Ouders voor Ouders is ontwikkeld binnen ASVZ door een projectgroep. Door positieve ervaringen hebben zij dit opgeschaald naar de andere regio’s. Zodat Ouders voor Ouders ASVZ-breed ingezet kan worden. Het projectplan is geschreven op basis van deze ervaringen. Het project is een onderdeel van Begeleiding à la carte van het programma Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).


Bruikbaarheid
  • Practice-based kennis. Kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid.


Vragen over het projectplan of het initiatief Ouders voor Ouders kun je stellen via: oudersvoorouders@asvz.nl.

 

Alle twinkels komen voort uit de lessen van 35 zorgorganisaties binnen het project Begeleiding à la carte, onderdeel van het programma Volwaardig leven.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.