Naar hoofdinhoud Naar footer

Pijn en verstandelijke beperking

Als begeleider en zorgverlener van mensen met een verstandelijke beperking moet je alert zijn op pijnsignalen bij cliënten. Pijn is een belangrijk waarschuwingssignaal voor een ziekte of aandoening. Er is een tekort aan inzicht in de pijnbeleving bij mensen met een verstandelijke beperking. Terwijl juist mensen met bijvoorbeeld het downsyndroom kwetsbaar zijn voor pijnlijke aandoeningen en hun levensverwachting is toegenomen. Door middel van wetenschappelijk onderzoek, tools en het Landelijk Kennisnetwerk Pijn bij mensen met een Verstandelijke Beperking wordt geprobeerd de zorg te verbeteren.

Onderzoek verstandelijke beperking en pijn

Maar er zijn vorderingen op het gebied van pijn en verstandelijke beperking. Onder andere onderzoekster Nanda de Knegt voert onderzoek uit naar pijnbeleving en een verstandelijke beperking. Dit resulteerde in haar proefschrift 'The Down Side of Pain: Pain Assessment and Experience in Adults with Down Syndrome and the Relationship with Cognition’. Ook is er een postdoctoraal onderzoek uitgevoerd over pijnbeleving bij drie andere genetische syndromen (Prader-Willi, Fragiele-X en Williams). 

Herziening richtlijn pijn door SKILZ

Het Kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking is lid van de werkgroep die samen met SKILZ (Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg) de richtlijn over pijnsignalering door V&VN (2015) herziet. Hiervoor is een knelpunteninventarisatie gedaan (Onderaan de pagina vind je de factsheet en het artikel onder downloads). Naar verwachting wordt de herziende richtlijn begin 2025 gepubliceerd en op richtlijnendatabase.nl

Laatste onderzoeksresultaten onderzoek pijn

Wat zijn vragen die begeleiders stellen tijdens een workshop over pijn bij verstandelijke beperking (2015)? Duidt een gedragsverandering op pijn of op een placebo-effect volgens een mini-vragenlijst onder artsen-VG (2017)? En welke kennis over lichamelijke pijn door kanker bij mensen met verstandelijke beperking mist volgens de wetenschappelijke literatuur (2019), volgens gezondheidsmedewerkers (2019, 2022) en volgen verwanten (2022)? 

Wat zijn pijnkenmerken (aanwezigheid, beleving, uiting en coping) bij mensen met Prader-Willi, Fragiele-X en Williams syndromen volgens verzorgers uit meerdere landen? En wat zijn de ervaringen en oplossingen rondom pijn, angst en verzet tijdens bloedprikken bij volwassenen met een verstandelijke beperking [2023]?’ Download onderaan de pagina de onderzoeksresultaten als PDF. 

Wat zijn de ervaringen en oplossingen rondom pijn, angst en verzet tijdens bloedprikken bij volwassenen met een verstandelijke beperking [2023]? Welke knelpunten over pijn bij mensen met een verstandelijke ervaring worden ervaren door professionals in de zorg en het onderwijs?
Download onderaan de pagina alle onderzoeksresultaten als PDF.

Let op: de inhoud van deze bestanden worden niet geüpdatet met de actuele wetenschappelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen. Oncologica is het ledenvakblad voor oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten van V&VN Oncologie.

Tool voor zelfrapportage bij pijn

Een online tool voor zelfrapportage afgestemd op de doelgroep is beschikbaar via de contactgegevens op stichtingookjij.nl.

Downloads

Tips pijn

Er zijn geen tips bij dit thema.

Agenda-items pijn

Er zijn geen agenda-items gevonden