Naar hoofdinhoud Naar footer

Goed Werk: Vitamine D(riehoek)

Gepubliceerd op: 05-08-2022

Vitamine D(riehoek) is een boekje met veel verschillende opdrachten. Het is een boekje om te gaan doen, te ervaren en te leren. Een inspirerend boekje vol met prikkelend en creatieve opdrachten voor professionals, verwanten en cliënten samen. Door te doen ga je elkaar en elkaars kijk op situaties nog beter leren kennen. Om daarmee nog beter samen te werken aan persoonsgerichte zorg.

In het boekje is werkplezier verstopt. Het brengt lol en saamhorigheid met cliënten, verwanten en je teamleden. Wanneer je aandacht geeft aan het boekje, geeft het boekje aandacht terug. Aandacht voor elkaar, bewoners/cliënten en familie. Door die aandacht leer je van en met elkaar. Je ontwikkelt en groeit als (Driehoek-) team. Wanneer het boekje uit is, blik je terug: 

 • Wat waren de vonkjes van plezier? 
 • Wat spreekt ons aan in het (samen-)werken in de Driehoek?
 • Wat hebben we geleerd van elkaar en wat nemen we daarvan mee?

Samen leren door te doen. Wij maken er een punt (en een feest) van! Bewuste en oprechte aandacht in een Doe-boekje.

Casus

Samenwerking binnen de Driehoek, is één van onze belangrijkste waarden in Persoonsgerichte zorg en geeft richting in ons dagelijks werk. Het helpt ons bij het ondersteunen van een 'Goed Leven' voor de cliënt. Aandacht houden voor de verbinding met cliënten en verwanten gaat niet vanzelf. Hoe doe je dat tijdens je werk? En hoe kun je hier op een stimulerende manier als team mee aan de slag?  

Vitamine D(riehoek) is gevuld met vonkjes van plezier met cliënten, collega’s en verwanten. Vitamine (D)riehoek zorgt dat je elkaar ziet staan, dat je naar elkaar luistert en de tijd en moeite neemt om oprecht geïnteresseerd te zijn. Deze aandacht en tijd is het kostbaarste wat je elkaar kunt geven. Dus even weg met die waan van de dag; maak plezier met elkaar, deel verhalen, avonturen en het dagelijkse. Samen in Verbinding: wij maken er een punt (en een feest) van!  

"Met dit boekje willen we nader tot elkaar komen en elkaar nog beter leren te begrijpen", vertelt Thijs Krause, begeleider. Benieuwd naar wat het boekje nog meer kan opleveren? Bekijk de video.

Ervaringen

Het boekje mobiliseert de energie. Misschien even wennen, maar eenmaal op gang is het boekje de ideale manier om op een informele manier van en met elkaar te leren. Het heet ook wel wederkerig leren: professionals, cliënten en verwanten zijn samen aan de slag. De inbreng en focus van iedere gebruiker van het boek, geeft weer ideeën voor de ander om verder aan de slag te gaan. 

Het mooie is dat je op deze manier allerlei thema’s raakt die rondom samenwerken aan persoonsgerichte zorg belangrijk zijn. De vorm is laagdrempelig. En je kunt het boekje aanvullen met steeds weer nieuwe pagina’s en uitdagingen. Bijvoorbeeld: een cliënt vroeg aan de begeleider wanneer ze weer in het leuke boekje gingen kijken. Dat is precies wat je wilt! 

Hoe werkt het?

Het boekje is een inspiratie-tool en makkelijk in te zetten. Hoe het werkt? Gewoon, door te gaan doen! Daarvoor een aantal praktische tips: 

 1. Wijs een enthousiaste persoon in het team aan, die zorgt dat het boekje in beweging blijft. Eén iemand roept dat hij wel wil beginnen!
 2. Het boekje wordt doorgegeven van persoon naar persoon. Iedereen kiest één opdracht uit het boekje en gaat die doen. Zo gaat het boekje van hand tot hand en wordt het een bron van samen leren. In je dienst geef je het boekje door aan een collega, cliënt/bewoner of verwant. Geef je het boekje aan een cliënt/bewoner of verwant? Zorg dan dat een andere collega binnen jouw dienst het boekje ontvangt. Zo blijft de Vitamine D(riehoek) in zicht.
 3. Belangrijk! Houd bij waar en bij wie het boekje is. Zoek naar een geschikte vorm om het boekje te volgen. Gebruik WhatsApp of een andere communicatietool die voor iedereen beschikbaar is. 
 4. Maak er een kleurrijk, gebruikt en gezamenlijk boekje van. Leg jullie ervaringen vast met steekwoorden, een tekening of plak er wat in.
 5. Je bladert door het boekje en kiest zelf een bladzijde waar jij mee aan de slag wilt. Is jouw lievelingspagina al gemaakt door een cliënt, collega of verwant? Geeft niks! Zet jouw reactie er gewoon bij. 
 6. Heb je lol of een mooi moment in je uppie, met een cliënt/bewoner, ouder of collega tijdens het uitvoeren van je opdracht? Deel het resultaat of film de uitvoering en zet het in jullie groepsapp. 
 7. Na maximaal vier weken vraag je ieder teamlid hun ervaringen met het boekje te delen door de negen evaluatievragen achterin de Vitamine D(riehoek) in te vullen.
 8. Je hebt met elkaar een reis vol leerervaringen. Deel die met elkaar en bepaal samen het vervolg. 

Aan de slag!

Wil je meteen aan de slag met het boekje? Download het materiaal onderaan de pagina bij Downloads. 

Onderbouwing

Het boekje Vitamine D(riehoek) is in de praktijk bij Ons Tweede Thuis ontwikkeld vanuit het kernteam ‘Goed werk- leren door te doen’ van het programma ‘Begeleiding à la carte’. Er is binnen een projectgroep nagedacht over een creatieve manier om met client, verwant en professional (de zogenaamde driehoek) samen te leren. Hieruit is het Vitamine D(riehoek) boekje ontstaan, ontwikkeld en in de praktijk uit getest. 

‘Leren’ is een belangrijke pijler in de strategische koers van Ons Tweede Thuis. Het gaat daarbij om leren in de breedste zin: zowel om het leren in cursussen en trainingen als om andere, creatieve vormen van leren tijdens het werk door medewerkers, verwanten en cliënten. Het boekje biedt inspiratie aan iedereen die aan de slag wil met het leren en persoonsgerichte zorg.

 • Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen. 
 • Ervaringskennis: kennis op basis van de ervaringen van cliënten of verwanten.

Over Begeleiding à la carte

Deze aanpak is ontwikkeld in het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van Volwaardig leven [2019-2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders werkten aan hun eigen aanpak voor vernieuwing van persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector.

Alle Twinkels komen voort uit de lessen van 35 zorgorganisaties binnen het project Begeleiding à la carte, onderdeel van het programma Volwaardig leven.

Lees meer

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

E-book

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Ons Tweede Thuis

Programma's / projecten

Begeleiding à la carte (Balc)