Naar hoofdinhoud Naar footer

Methode Proactive Nursing

Gepubliceerd op: 07-02-2020

Proactive Nursing is een methode waarmee de begeleider de actuele gezondheidstoestand van een cliënt met een verstandelijke beperking op een bepaald moment stapsgewijs vaststelt. De zorgprofessional stelt vast welkprobleemgedrag er is, bekijkt de voorgeschiedenis en analyseert wat de factoren zijn die van invloed zijn op het gedrag.

Welke factoren zijn van invloed op het gedrag? 

  • verstandelijke beperking
  • persoonskenmerken
  • externe en medische factoren (psychiatrisch en somatisch)

Wat is er nieuw aan methode Proactive Nursing?

Stapsgewijs het gedrag in kaart brengen van een cliënt is niet nieuw. Bij ProActive Nursing is het wel nieuw dat de begeleider de wil heeft om erachter te komen waarmee hij de cliënt kan helpen. Daarbij staat de vraag centraal: 'hoe gaat het met de cliënt op dit moment?' Begeleiders bekijken wat er niet goed gaat of bedreigend is voor de cliënt. Daarbij praten ze met anderen over de gezondheidstoestand van de cliënt. De focus ligt op de samenhang tussen:  

•    het welbevinden van een cliënt;

•    zijn dagelijks functioneren; 

•    zijn (vitale) functies.​

Meer informatie:

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Methode

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

VUmc