Naar hoofdinhoud Naar footer

Oplossingsgericht werken (OGW)

Gepubliceerd op: 09-11-2020

Oplossingsgericht werken (OGW) richt zich op de gewenste toekomst van cliënten. Elk probleem heeft mogelijkheden om eigen oplossingen te vinden.

Daarbij is OGW niet alleen voor mensen met verstandelijke beperkingen. De kern is dat niet de problemen centraal staan, maar de oplossingen. Betrokkenen bedenken grotendeels zelf de ideeën voor passende oplossingen. Ook ligt de focus om het meer gebruik maken van hetgeen wat al goed werkt bij een cliënt.

Waardevol voor mensen met NAH

Bij oplossingsgericht werken kan iemand met niet-aangeboren hersenletsel weer zijn eigen kracht ervaren en regie over het eigen leven weer meer in handen nemen. Als begeleider kun je door het begeleiden van het proces en door de juiste vragen te stellen iemand zijn eigen oplossing te bedenken.  

  • Download de gids voor oplossingsgericht werken bij downloads.

Casus oudere cliënt

Mevrouw Blom is te zwaar en wil afvallen. Ze wil niet op een streng dieet, maar ze weet ook niet hoe ze wel af kan vallen. Hoe kan ik cliënten helpen om hun doelen te bereiken waarbij zij zelf zoveel mogelijk regie hebben?​

Casus cliënt met NAH 

Arjan (41 jaar) heeft sinds 8 jaar NAH en woont in een appartement van een woonlocatie. In de loop van de jaren is hij met ondersteuning van de begeleiding steeds zelfstandiger geworden in het voor zich zelf zorgen. Daar is hij trots op. Nu heeft Arjan de wens om een hond aan te schaffen, waar hij gezelschap aan heeft. Dit is de gesprekken met zijn begeleider regelmatig onderwerp van gesprek. Hoe kun je als begeleider Arjan zo ondersteunen dat hij zelf in beeld kan krijgen wat het hebben van een hond betekent, zonder je eigen mening te geven?

Door oplossingsgericht vragen te stellen en Arjan zijn eigen antwoorden en oplossingen te laten geven, kan Arjan voor zijn eigen besluit nemen of het aanschaffen van een hond een goede keuze is en wat het houden van een hond voor consequenties heeft. Bekijk alle kennisproducten van de leidraad NAH in het vizier. 

Doelgroepen en thema's

Doelgroep

  • Ouderen met ernstige lichamelijke beperkingen
  • Ouderen met moeilijk verstaanbaar gedrag
  • Vitale ouderen

Lees meer over doelgroupen Ouderen

Thema's

  • Emotioneel welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden
  • Zelfbepaling
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Interpersoonlijke relaties

Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool

Evidence based. Kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid (voor oudere cliënten)

Research based. Kennis op basis van onderzoek (voor mensen met NAH)

Beoordeling:

OGW is effectief gebleken in de VG-sector (Roeden, 2012), maar is niet officieel erkend als effectieve interventie. In het boek 'De oplossingsgerichte begeleider' worden bruikbare suggesties gedaan.

Oplossing gericht werken is een erkend als effectieve sociale interventie en opgenomen in de databank effectieve interventies.

Bronnen:

Een praktische toepassing van deze methode voor mensen met NAH is beschreven in het boek Hoofdstuk Opgelost, door Merel van Zoelen en Wouter de Boer. Utrecht, 2018. ISBN 978 94 92649 03 4 

Deze tool is onderdeel van Leidraad Oud en Gelukkig.

Leidraad Oud en Gelukkig hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder.

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Leidraad

Soort kennis

Ervaringskennis

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Gewoon Bijzonder