Naar hoofdinhoud

Realiteits-oriëntatiebenadering (ROB)

Gepubliceerd op: 07-01-2020

De realiteits-oriëntatiebenadering is een methode om het denkvermogen van oudere mensen te prikkelen. Dit kan positieve effecten hebben als je kijkt naar de manier waarop hulpverleners communiceren met oudere mensen. 

Met de realiteits-oriëntatie benadering (ook wel Realiteitsoriëntatie Training genoemd) kun je als begeleider door oriëntatieoefeningen proberen om eventuele achteruitgang in het denkvermogen af te remmen. Enkele voorbeelden van oriëntatieoefeningen: 

  • goede aanduidingen van de functie van een kamer (huiskamer, slaapkamer, badkamer)
  • klokken die herkenbaar zijn en de tijd goed aangeven
  • gebruik van herkenbare pictogrammen.

Ga naar een omschrijving van de Realiteits-oriëntatie Training (ROT)

Casus

Mevrouw Lamberts is de laatste tijd wel eens de weg kwijt. Ze weet vaak niet meer welke dag het is, terwijl ze dat vroeger feilloos wist. Het vermoeden is dat ze dementeert. Kunnen we mevrouw helpen met haar oriëntatie in tijd en ruimte?​

Doelgroepen en thema's

Doelgroep

  • Ouderen met psychogeriatrische problematieken

Lees meer over doelgroepen ouderen

Thema's

  • Emotioneel welbevinden
  • Zelfbepaling

Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool

Evidence based. Kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid.

Beoordeling:

Onderzoek in de ouderenzorg laat zien dat het prikkelen van het verstand, waaronder ROB, effectief is voor het denkvermogen van mensen met lichte/matige dementie. Kleine effecten van persoonlijke tevredenheid en communicatie zijn in enkele studies aangetoond. ROB wordt ook al jarenlang gebruikt in de VG-sector, onderzoek naar de effectiviteit bij mensen met verstandelijke beperkingen ontbreekt. Bron: Cognitive stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia.

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Casuïstiek

Type

Website

Taal

Nederlands