Naar hoofdinhoud

Verstandelijke beperking en pijn: Pijnobservatielijst PGA - Pijn Gedrag Analyse

Gepubliceerd op: 31-08-2021

De Pijn Gedrag Analyse (PGA) is een verzameling instrumenten waarmee je gedragsveranderingen bij een cliënt onderzoekt. Zo kun je als ondersteuner op tijd en zo waarheidsgetrouw mogelijk pijn vaststellen bij cliënten. Cliënten die zelf geen pijn kunnen aangeven in woorden of geschreven taal. 

Hoe werk je met de Pijn Gedrag Analyse?

In het boek over de Pijn Gedrag Analyse krijg je informatie over het pijnprofiel, het pijnbestrijdingsplan en observatielijsten.

  • Het pijnprofiel beschrijft de manier waarop een cliënt pijn uit, zijn/haar gevoeligheid voor pijn, geschiedenis met pijnervaringen en bestrijding van pijn. Het pijnprofiel bevat een vragenformulier en Checklist Individuele Pijnindicatoren (CIP) In deze checklist kun je aangeven welke pijngedragingen er zijn.
  • Het pijnbestrijdingsplan bevat drie instrumenten: anamnese (de huidige situatie in kaart brengen), plan van aanpak en evaluatie (terugblik). Hiermee kun je pijnbeleid afstemmen op een cliënt en zijn/haar zorgbehoeften. Het plan is bij twijfel ook bruikbaar voor verder onderzoek naar pijn.
  • Via de twee observatielijsten OCIP (Observatiechecklist Individuele Pijnindicatoren) of OSP (observatieschema pijnindicatoren), kun je het resultaat van de pijnbestrijding volgen of pijngedrag nader onderzoeken. De observatielijst OSP leent zich voor snelle en concrete observaties.

Voordelen

  • De methode is ontwikkeld om te gebruiken bij mensen met een verstandelijke beperking
  • De checklist bestaat uit 80 items en maakt een verschil tussen echte en waarschijnlijke pijn
  • Het is een uitgebreide observatie die ook rekening houdt met de pijngeschiedenis en hoe iemand meestal reageert bij pijn
  • De uitkomst is een persoonlijk profiel, dat een goede basis vormt voor de beoordeling van (probleem)gedrag in relatie tot pijn. Of een verandering in pijngedrag in relatie tot de leeftijd, bijvoorbeeld tijdens het dementieproces. Het maakt het gesprek met de familie/ betrokkenen makkelijker. Je kunt pijn herkennen door te zien hoe een cliënt zich nu uit en te weten wat de cliënt eerder aan pijn heeft gehad. Deze combinatie is belangrijk, omdat pijnbeleving per persoon anders kan zijn.
  • Het pijnprofiel moet bijgewerkt worden bij een verandering in het pijngedrag. Bijvoorbeeld omdat iemand pijn op een andere manier uit door dementie. Dit helpt je ook verder in het begrijpen van gedrag.

Nadeel: 

  • Een GPA observatie kost veel tijd. Het pijnprofiel kost 45 minuten. En per onderdeel van het pijnbestrijdingsplan ben je al snel 5 tot 10 minuten bezig. Je kan besluiten in ieder geval een pijnprofiel op te stellen van iedere nieuwe cliënt en/of van iedere cliënt met een groot risico op dementie.

Beoordeling Pijn Gedrag Analyse

PGA is recent in een pilotstudy van Carante Groep geëvalueerd. Download deze evaluatie onderaan de pagina.

Beginnen met de Pijn Gedrag Analyse (PGA)

Om te kunnen werken met PGA moet je goed weten hoe dit moet. Je kunt er bijvoorbeeld een training over volgen. Informatie over deze trainingen vraag je aan Kim Pere via kpere@elver.nl. Via de website over PGA kun je het boek ‘Pijngedraganalyse versie 1.0’ en een instrumentenmap bestellen.

Meer informatie

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Tool

Type

Digitaal

Taal

Nederlands