Naar hoofdinhoud Naar footer

VB-fitscan voor ouderen met VB

Gepubliceerd op: 03-09-2020

De VB-fitscan brengt snel en goed de fitheid van volwassenen en ouderen met verstandelijke beperkingen in kaart.

De VB-fitscan is een fitheidstest voor volwassenen en ouderen met verstandelijke beperkingen. De fitscan bestaat uit diverse bestaande fitheidstesten. Het doel van de VB-fitscan is het snel en goed in kaart kunnen brengen van de fitheid van betrokken cliënten. 

In verband met de veiligheid van de deelnemers kan de VB-fitscan alleen worden afgenomen door fysiotherapeuten, bewegingsagogen en andere professionals in het veld van lichamelijk activiteit, sport en inspanning. 

Casus oudere cliënt 

Mevrouw Schouten is een redelijk vitale dame met matige verstandelijke beperkingen van 78 jaar. Zij vindt dat zij op haar leeftijd niet meer aan ‘gymnastiek’ hoeft te doen. Haar broers zien echter dat zij steeds minder fit wordt, vooral haar balans gaat achteruit. Hoe kunnen mevrouw zelf, haar broers en begeleiders zicht krijgen op de fitheid van mevrouw Schouten? 

Thema's

  • lichamelijk welbevinden

Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid

Evidence-based kennis: kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid. 

Beoordeling:

De VB fitscan is in onderzoek goed bruikbaar gebleken voor het meten van fitheid van redelijk mobiele ouderen met lichte/matige verstandelijke beperkingen. 

Bronnen: 

Contactpersoon: 

Dr. Alyt Oppewal, Erasmus MC, Huisartsgeneeskunde, Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten 

Deze tool is onderdeel van Leidraad EMB in het vizier.

Leidraad Ouderen in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder.

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Meetinstrument

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands