Naar hoofdinhoud Naar footer

Vragenlijst Kwaliteit van Bestaan

Gepubliceerd op: 02-03-2021

De kwaliteit van bestaan is lastig te bepalen bij mensen met een (ernstige) beperking. Het CCE ontwikkelde samen met deskundigen uit het werkveld een vragenlijst waarmee je meer inzicht krijgt in de kwaliteit van bestaan van mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB).

Een begeleider kan de online vragenlijst Kwaliteit van Bestaan gebruiken om:

 1. De leefsituatie van een persoon met een ernstige meervoudige beperking in beeld te brengen;
 2. De factoren te onderscheiden die van belang zijn voor de kwaliteit van bestaan;
 3. Bijzondere zorgvragen zichtbaar te maken;
 4. Aanknopingspunten te vinden voor de gewenste zorg en ondersteuning.

Vul de vragenlijst in op de website van CCE

Kwaliteit van bestaan bij andere beperking

De vragenlijst is ontwikkeld voor mensen met EMB, maar ook goed bruikbaar voor andere doelgroepen. Bijvoorbeeld voor mensen die sterk internaliserend gedrag vertonen, mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of mensen met ernstige en/of meervoudige beperkingen van wie de ontwikkelingsleeftijd wat hoger ligt dan bij mensen met EMB.

Casus

Niels is vaak aan het huilen en jammeren. Het eten gaat zeer moeizaam en kost hem veel energie. Het is wel nog één van de weinige dingen die hij zelf kan. Tijdens de muziek, het zwemmen en als ze gaan wandelen is Niels wel blij en tevreden. De activiteiten met Niels vragen veel tijd en rust van de begeleiders, die tijd is er niet altijd, dat is een dilemma. Kan de vragenlijst kwaliteit van bestaan helpen om beter zicht te krijgen op de huidige situatie en biedt het handvatten voor gerichte ondersteuning? ​

Thema's

 • emotioneel welbevinden
 • interpersoonlijke relaties
 • lichamelijk welbevinden
 • materieel welbevinden
 • persoonlijke ontwikkeling
 • rechten
 • sociale inclusie
 • zelfbepaling

Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool 

Research based. Kennis gebaseerd op onderzoeksresultaten.

Beoordeling
Goed en compact. De vragenlijst is niet bedoeld als meetinstrument, maar als middel om de dialoog aan te gaan over de kwaliteit van bestaan. Ter info: Op dit moment wordt gewerkt aan een herijking van de vragenlijst (inclusief toelichting/verantwoording) die wij eind van het jaar hopen af te ronden. Daarbij zal ook opnieuw gekeken worden naar het doel, door wie/hoe te gebruiken etc. Bron: CCE.

Deze tool is onderdeel van Leidraad EMB in het vizier. Ga naar de leidraad

Leidraad EMB in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder. Lees meer over Gewoon Bijzonder

Deel deze pagina via:

Soort

Checklist

Taal

Nederlands