Toon zoekbalkToon menu

Verstandelijke beperking

Belevingsgerichte zorg

Bij belevingsgerichte begeleiding staat een respecterende houding en lichaamssignalen begrijpen centraal. Het is een verzamelnaam voor andere methoden, zoals Validation, reminicentie, zintuigstimulering en warme zorg. 

Bij Belevingsgerichte zorg en Validation staat het accepteren van de ander centraal. Als begeleider kun je een bepaalde houding aannemen, waardoor je cliënt zich meer gewaardeerd voelt. Belangrijk daarbij zijn:

  • een respectvolle houding
  • goed luisteren
  • (mee)kijken
  • volgen (oogcontact)
  • lichaamssignalen begrijpen

De termen Belevingsgerichte zorg en Validation worden vaak door elkaar gebruikt. De Validation methodiek is een geregistreerde methodiek en mag dus niet zonder meer worden toegepast. Daarom werd deze methodiek in aangepaste vorm in Nederland toegepast onder de naam Belevingsgerichte zorg. Inmiddels is Belevingsgerichte zorg uitgebreider dan Validation. Het is een verzamelnaam voor andere methodieken geworden. Zoals Validation, reminiscentie, zintuigstimulering en warme zorg.​

Lees meer over Belevingsgerichte zorg

Tips voor het toepassen van Belevingsgerichte zorg

Casus oudere cliënt

Mevrouw van den Berg dementeert en is erg onrustig. Steeds wil ze weg om naar haar ouders te gaan. Haar ouders zijn echter al ruim tien jaar gelden overleden. Hoe kan je als team goed omgaan met dementerende cliënten?


Casus cliënt met EMB

Maisa houdt van uitslapen en het ontbijt is een ramp voor haar. Het ontbijt hoort er nu eenmaal bij en iedereen wordt om dezelfde tijd gewekt. Het humeur van Maisa wordt er niet beter op. Hoe kunnen de begeleiders vanuit Belevingsgerichte zorg beter aansluiten bij de behoeften van Maisa? 

Uitkomst: Maisa wordt nu als laatste gewekt en uit bed gehaald, ze hoeft niet in de woning te ontbijten en mag meteen door naar de dagbesteding. De boterham gaat mee in een trommeltje en rond 10 uur heeft ze trek en kan ze die vlot naar binnen werken. Het humeur van Maisa is ‘s ochtends nog steeds niet om over naar huis te schrijven, maar het levert geen strijd meer op. 


Doelgroepen en thema's

Doelgroep
Thema's
  • Emotioneel welbevinden
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid voor oudere cliënten

Evidence based. Kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid. 

Beoordeling:
De effectiviteit van Validation en Belevingsgerichte zorg zijn niet aangetoond. Begeleiders waarderen de methodieken wel. Bronnen:

Onderbouwing bruikbaarheid cliënten met EMB

Practice based. Kennis op basis van praktijkervaringen van professionals en ervaringskennis van ouders. 

Beoordeling
Momenteel is de werking van belevingsgerichte zorg bij mensen met EMB nog niet onderzocht. In de praktijk zijn er wel positieve ervaringen met de methode.


Deze tool is onderdeel van
Leidraad Oud en Gelukkig.
Ga naar de leidraad

Deze tool is onderdeel van
Leidraad EMB in het vizier.
Ga naar de leidraad

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.