Naar hoofdinhoud Naar footer

Visie leidraad LVB en middelengebruik in het vizier

Volgens welke visie kwam de leidraadLVB en middelengebruik in het vizier tot stand? De leidraad biedt ondersteuners houvast bij de ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking.

De leidraad is ontwikkeld ter informatie en inspiratie voor ondersteuners van mensen met LVB. Welke keuze maken ze voor opvoeding, ontwikkeling en ontplooiing? Welke producten, activiteiten, documentaires en voorstellingen zijn er speciaal voor deze mensen ontwikkeld? Welke onderzoeken zijn er gedaan? Welke methoden zijn wetenschappelijk onderzocht en aantoonbaar werkzaam gebleken? Welke vlogs, blogs, facebookpagina’s en campagnes richten zich speciaal op mensen met LVB?

Casus

Cor, 24 jaar, heeft ooit begeleid gewoond, maar woont nu zelfstandig. Ik ga eens per week bij hem langs voor ambulante begeleiding LVB. Toen ik de eerste keer bij Cor thuiskwam, woonde hij er pas twee weken en gaf hij mij trots een rondleiding. Wat me opviel, waren de volle, halfvolle en lege bierkratten in zijn tuin. Cor gaf aan dat hij wel wat hulp kon gebruiken bij zijn boodschappen. Hij vond het lastig om uit te komen met zijn weekgeld. Hij kocht altijd eerst bier en kwam er dan achter dat hij eigenlijk geen geld meer over had. Door Cors gebruik bespreekbaar te maken en niet te veroordelen is hij uiteindelijk akkoord gegaan met het inschakelen van verslavingszorg.

40 kennisproducten

Uit de inventarisatie binnen 'LVB in het vizier en middelengebruik' bleek dat begeleiders, stafmedewerkers, onderzoekers, verwanten en adviseurs met deze kennisproducten werken en deze aanraden aan anderen.

Bekijk de kennisproducten

We maken bij de kennisproducten onderscheid tussen: 

  • evidence-based kennis: kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid. Bijvoorbeeld: een methode is bewezen effectief gebleken.
  • research-based kennis: kennis gebaseerd op onderzoeksresultaten. Bijvoorbeeld de inhoud van een boekje, een spel of een app.
  • practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen van professionals en ervaringskennis van ouders. Bijvoorbeeld een werkwijze of een vlog.
  • ervaringskennis: kennis op basis van de ervaringen van cliënten of verwanten.

Wie zijn mensen met LVB?

Iemand heeft een licht verstandelijke beperking (LVB) als degene beperkingen heeft als het gaat om verstandelijke beperking (IQ-score tussen de 50 en 70). Daarnaast kan er sprake zijn van mogelijke beperkingen in:

  • Conceptuele vaardigheden, zoals kunnen lezen, schrijven en rekenen.
  • Sociale vaardigheden, zoals communicatieve vaardigheden en het oplossen van sociale problemen.
  • Praktische vaardigheden, zoals persoonlijke verzorging en gebruik maken van openbaar vervoer.

Visie op ondersteuning van mensen met LVB

Het uitgangspunt is om mensen met LVB optimaal de kans te bieden om een zinvol bestaan te leiden. Vanuit het burgerschapsparadigma kan gesteld worden dat mensen met LVB, als volwaardige burgers, deel uit maken van de samenleving. Dat houdt in dat ze kansen krijgen om betekenisvolle relaties aan te gaan en zich optimaal te kunnen ontwikkelen en ontplooien, met zoveel mogelijk regie over hun eigen leven. Zo nodig kan een belangrijke ander (ouders of verwanten) mede richting geven aan regie en perspectief.

Downloads