Naar hoofdinhoud Naar footer

Cello: De kracht van kleding

Gepubliceerd op: 21-06-2024

In Begeleiding à la carte 2 gaan zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg aan de slag met vernieuwende en persoonsgerichte zorg. Verschillende organisaties hebben hiervoor een speciale aanpak ontwikkeld. Hieronder maak je kennis met de aanpak van Cello.

Cello

Cello biedt zorg en ondersteuning aan bijna 2500 cliënten met een verstandelijke beperking. Zij hebben ongeveer 80 locaties in Noord-Brabant. De organisatie vindt het belangrijk dat hun cliënten een eigen leven kunnen leiden zoals als zij dat willen. Of zoals het door het kernteam ook wordt benoemd ‘Stralend de dag door’. Cello biedt zorg en ondersteuning op het gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd. 

De aanpak

Kleding is meer dan een stukje stof. De Kracht van kleding gaat over de wijze waarop je met trots je identiteit mag laten zien. En dat geldt voor iedereen: voor cliënten, voor medewerkers, vrijwilligers, studenten en vrijwilligers. Door de Kracht van kleding in de spotlight te zetten, maakt Cello mensen bewust dat dit een kans is om samen op een positieve en energieke manier te werken aan ieders unieke identiteit. En daarbij kun je de aandacht voor kleding meteen heel praktisch maken: uiteindelijk wil je dat ieder mens kan dragen wat lekker zit en past bij wie hij/hem/hen is. Dat uitgangspunt versterkt iedereen in kunnen zijn wie je bent. 

Daarbij is de Kracht van kleding ook dat mensen met elkaar in gesprek gaan en er wederzijds begrip en verbinding ontstaat. Dat mensen (cliënten maar ook informeel netwerk en professional) zich gehoord en gezien voelen.

Met de Kracht van Kleding bouwt Cello door aan een beweging waarin aandacht voor en het gesprek over kleding vanzelfsprekend is. Een beweging waarin je jezelf mag zijn en je jezelf mag laten zien op een manier die bij jou past. Hierin werken cliënten, verwanten en professionals samen. Niet opgelegd, maar organisch.

De pioniers en enthousiaste mensen zijn er. Nu ligt de focus op de doorpakkers in de praktijk die vervolgens ook de ‘nakomers’ meekrijgen. Zo wordt de Kracht van kleding steeds meer een actief middel in het werken vaan Persoonsgerichte zorg.

YouTube video thumbnail

Droom

De droom gaat over inclusiviteit, over elkaar echt zien, over verbindingen, over samen. Dat mensen met een beperking weten en voelen dat ze mogen zijn wie ze willen zijn. En dat ook aandacht voor kleding daaraan kan bijdragen. Dat het gesprek hierover een stap is naar optimale persoons gerichte zorg.

In de uitwerking worden alle lagen van de organisatie aangesproken. Cello wil hiermee ook anderen, buiten de eigen organisatie, inspireren. De kracht van kleding is voor cliënten, verwanten en zorgprofessionals een vanzelfsprekende focus. De kracht van kleding is niet ‘iets leuks erbij’, maar een krachtig middel dat op verschillende manieren wordt ingezet. En dat op tal van manieren kan worden ondersteunt.

Aan de slag

In een brede aanpak wordt gewerkt aan het verbreden van de aanpak om de Kracht van kleding.  Wat zijn daarin de ‘haakjes’?  Een greep uit de lopende acties:

  • bestaande materialen en werkvormen (zoals de Kracht van kleding koffer) breder in de organisatie verspreiden
  • de organisatie van zogenaamde ‘Paskamer-sessies’, waarin organisatie-breed wordt meegedacht hoe De Kracht van kleding nóg beter kan landen en past binnen Cello
  • Ervaringsdeskundigen die in de organisatie het verhaal en belang van de kracht van kleding uitdragen en meedoen
  • Creatieve sessies als modeshows en kleine ‘oploopjes’, met het plezier als uitgangspunt, bijv. kledingruilparties
  • Laagdrempelige en inspirerende communicatie.

Er wordt gezocht naar manieren op de Kracht van kleding aan te haken bij al lopende projecten en initiatieven. Op deze manier wordt de Kracht van kleding binnen Cello doorontwikkeld en haken steeds mee mensen aan.
 

Over Begeleiding à la carte 2 

Begeleiding à la carte 2 wordt uitgevoerd door kennisorganisatie Vilans en gesubsidieerd door het ministerie VWS als onderdeel van Toekomstagenda ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’. Het programma loopt van 2023 tot en met juni 2026.

Lees meer

Deel deze pagina via: