Naar hoofdinhoud

Ipse de Bruggen: 'Een beter leven voor de cliënt met technologie'

Ipse de Bruggen is een grote gehandicaptenzorgorganisatie in de regio Zuid-Holland. ‘Wij werken met robotica op dezelfde manier als met andere technologieën en innovaties. Nieuwe mogelijkheden worden besproken in een innovatiedenktank en uitgeprobeerd met een multidisciplinair team’, vertellen Wilmy de Rooij, manager Organisatieontwikkeling & Innovatie en Fabienne Tousain, kwartiermaker Innovatie. ‘Het uitgangspunt is om een beter leven voor de cliënt te creëren.’

Drie categorieën innovaties

Voor Ipse de Bruggen zijn er 3 categorieën innovaties: 

  1. Innovaties in de zorg die nog niet beschikbaar zijn voor de gehandicaptenzorg. Hierbij testen zij of deze innovaties ook geschikt zijn voor onze doelgroep bij hun visie en werkwijze. 
  2. Innovaties in de zorg die nog niet beschikbaar zijn voor de gehandicaptenzorg. Hierbij testen zij of deze innovaties ook geschikt zijn voor hun doelgroep. 
  3. Ze ontwikkelen zelf toepassingen in co-creatie. Deze maken ze ook zoveel mogelijk beschikbaar voor collega-instellingen.

Nieuwe toepassingen

‘Als iets al werkt bij collega-instellingen gebruiken wij die ervaringen graag. Zoals ervaringen met de Zora of Paro. Veel robots kunnen wat ons betreft zeker nog verder ontwikkeld worden. Er is steeds meer mogelijk op het gebied van technologie en waar bijvoorbeeld de Zora nu nog niet zelfstandig een gesprek kan voeren, zal dit in de toekomst mogelijk wel het geval zijn. Dat betekent extra mogelijkheden en toepassingen. Daar denken wij graag over mee en dan vooral ook vanuit de zorginhoudelijke en ethische vraagstukken.’

Bijdragen aan ontwikkeling

‘De tweede categorie bevat innovaties waarmee we een pilot draaien. Zoals de Somnox en de LEA. Deze zijn nog niet getest of ze ook geschikt zijn voor onze doelgroepen, maar bij bijvoorbeeld de LEA zien we wel kansen. We moeten met elkaar uitzoeken hoe het onze cliënten kan ondersteunen. Voor sommige cliënten zal alleen de loopondersteuning voldoende zijn om de zelfredzaamheid te ondersteunen. Andere cliënten kunnen ook baat hebben bij extra functionaliteiten van de robot. 

Multidisciplinair team met eindgebruikers

Vanuit onze kennis en ervaring willen we graag bijdragen aan de ontwikkeling van dit soort robots. Dat doen we met een multidisciplinair team, waaronder de eindgebruikers. Zo hebben bijvoorbeeld cliënten die niet meer goed zelfstandig kunnen lopen, de LEA getest. Een cliënt voor wie een paar meter lopen eigenlijk al te moeilijk was, kon met behulp van robot LEA een stuk verder komen. Op basis van een dergelijke test werven we cliënten die baat kunnen hebben om de robot wat langer uit te proberen. Hierbij lopen we er wel tegenaan dat deze technologieën kosten met zich meebrengen. Kosten die wij maken terwijl het product nog niet af is. Daar gaan we dan met de leverancier over in gesprek. Dit willen we graag breder in de sector oppakken. Want er zijn vast nog andere organisaties die deze robots ook uitproberen.’

Regie en efficiëntie

Bij de derde categorie van innoveren, gaat het om het ontwikkelen van een nieuw product in co-creatie. De Human Body Dryer is hier een mooi voorbeeld van. Voor cliënten met een ernstig verstandelijke meervoudige beperking (evmb) zijn ‘gewone’ dingen niet gewoon. Zo raken deze cliënten van een douche eerder overprikkelt dan ontspannen. Dit komt met name door het afdroogmoment. Eén van onze ergotherapeuten was er van overtuigd dat dit ook anders kon. Samen met een persoonlijk begeleider ging zij op zoek naar een oplossing. De inspiratie en oplossing kwam uiteindelijk via een vader van één van de cliënten uit onverwachte hoek: Center Parcs. Om de bezoekers van de zwembaden in Center Parcs van extra service te voorzien, ontwikkelde het park een droogcabine. Door in de cabine te stappen, word je door middel van infraroodlampen en warme lucht weer droog geblazen. Op basis van dit concept zijn we samen met de fabrikant aan de slag gegaan om een oplossing te vinden voor de badsituatie met onze evmb cliënten: een Body Dryer. Door de warme lucht en lampen wordt er een aangenaam ‘klimaat’ gecreëerd waardoor de cliënt zich helemaal kan ontspannen. Een droogsessie duurt ongeveer tien minuten en dat geeft de begeleider de mogelijkheid om extra aandacht te geven aan de cliënt, méér dan tijdens het afdrogen met een handdoek. Na uitvoerig testen op één van onze woonlocaties bleek het een groot succes wat leidde tot het eindproduct de ‘Human Body Dryer’. Dit is een voorbeeld van een klein idee dat een groot succes is geworden voor de gehele sector.’

Tips

  • Maak uitproberen mogelijk: geef medewerkers tijd en ruimte.
  • Betrek een multidisciplinair team bij je innovatie.
  • Signaleer nieuwe ontwikkelingen (ook buiten de sector) en tip collega’s.

Lees meer

Deel deze pagina via:

Contactpersonen