Naar hoofdinhoud Naar footer

Blogreeks Niet-aangeboren hersenletsel na coma

De acute zorg en behandeling aan mensen met zeer ernstig hersenletsel in Nederland is van hoog niveau. Hierdoor stijgt de overlevingskans van mensen die door een beroerte, ongeluk of hartstilstand in coma raken. Maar hoe zit het dan met de zorg en behandeling voor mensen na coma?

Door goede zorg in het ziekenhuis stijgt de overlevingskans van mensen die door een beroerte, ongeluk of hartstilstand in coma raken. Maar hoe zit het dan met de zorg en behandeling voor mensen na coma? Voor mensen die langdurig bewustzijnsstoornissen hebben? Wat is er bekend over zorg en ondersteuning van mensen met de meest ernstige vormen van NAH? In een blogreeks schrijven naasten en diverse deskundigen over wat bekend is over mensen met de meest ernstige vormen van hersenletsel, zoals langdurige of blijvende bewustzijnsstoornissen. In de blogs wordt de huidige stand beschreven, de vragen die er liggen en de ideeën die er zijn om met oplossingen aan de slag te gaan.

Blogreeks NAH

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) patiënten passen niet in de standaard hokjes die er in de zorg zijn. Elke patiënt heeft zijn eigen pad. In deze blog vertelt Bea Notenboom hoe men in haar organisatie tegen de stroom in gaan om NAH patiënten zo goed mogelijk te begeleiden. Lees de blog

NAH heeft veel gevolgen. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Door met zijn allen samen te werken, kan er meer bereikt worden voor de patiënt. Lees de blog

Berno Overbeek schrijft in zijn blog over de situatie van een patiënte, waarvan gezegd werd dat zij in een vegetatieve status verkeerde. Alleen naar verloop van tijd liet zij tekenen van bewust zijn zien. Lees hoe dit Berno zijn interesse opwekte. Lees de blog

In zijn blog vertelt Henk Eilander over een behandelwijze bij NAH die in Amerika wordt toegepast. Waar men in Nederland het herstel af wilt wachten, stimuleren zij juist het brein om zo herstel te stimuleren. Lees de blog

De scans zeiden dat de zus van Sarah Groenendijk te erge hersenbeschadiging had om ooit nog uit haar vegetatieve staat te komen. Sarah vertelt tegen welke obstakels haar familie is aangelopen in de zorg voor haar zus. Zelfs nu haar zus weer volledig bij bewustzijn is en weer kan praten. Lees de blog

In deze blog vertelt Jan Lavrijsen over hoe belangrijk het is om de zorg voor mensen met een NAH beter te regelen. De zorg voor NAH patiënten past niet in een van de hokjes die bepaald zijn, waardoor mensen vaak tussen wal en schip vallen. Lees de blog

Casus NAH cliënt

Casus

Jeroen (29 jaar) raakte vier jaar geleden in coma. En nog steeds reageert hij niet of nauwelijks merkbaar op prikkels. Er wordt gesproken van een langdurige bewustzijnsstoornis. Toch dachten zijn broer en zus dat ze wel wat reactie zagen, hoe minimaal ook. En ook de professionals die hem ondertussen goed kennen, meenden dat te zien. Wordt er niet te vroeg gezegd dat iemand nooit meer bij bewustzijn komt? Of wanneer de bewustzijnsstoornis langdurig is, dat reacties op prikkels niet (meer) te verwachten zijn? Hoe kun je als begeleider samen met naasten en andere deskundigen goede zorg verlenen aan mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen?

 Onderbouwing bruikbaarheid

  • Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen. 

Beoordeling:

De blogreeks geeft vanuit verschillende perspectieven de stand van zaken weer over ervaringen met, zorg en behandeling van en onderzoek naar mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen en NAH. 

Deze tool is onderdeel van de leidraad NAH in het vizier.

Leidraad Ouderen in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder.