Toon zoekbalkToon menu

Gezondheid

Gezondheidsscreening

Met de gezondheidsscreening kan worden nagegaan of cliënten bepaalde aandoeningen hebben, waarna eventueel behandeling kan worden ingezet. 

leidraad-oud-gelukkig-gezondheidsscreening

De Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) heeft verschillende publicaties uitgebracht om dat de gezondheid van de cliënt in kaart brengt. Het gaat om:

Diagnostiek en behandeling van visuele stoornissen, Diagnostiek en behandeling van slechthorendheid, overdracht van zorg naar de huisarts, richtlijn psychofarmacagebruik, richtlijn epilepsie, richtlijn palliatieve zorg; informatie over onder andere Cornelia de Lange syndroom, Cri du chat syndroom, Down Syndroom, Foetaal Alcohol syndroom, Fragiele X-syndroom, Kabuki syndroom.

Ga naar de richtlijnen van de NVAVG


Casus

Mevrouw Cats is net 50 geworden. Haar broer meldt dat haar gehoor dus onderzocht moet worden, want met 50 jaar moet dat. En ook haar visus moet volgens hem worden gecontroleerd. Hij vraagt zich af hoe het zit met screening op baarmoederhalskanker. Zijn er landelijke richtlijnen om het gehoor en de visus van cliënten te bepalen?​

Doelgroepen en thema's

Doelgroep
Thema's
  • Lichamelijk welbevinden
  • Rechten
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool

Evidence based. Kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid. 

Beoordeling:
Helder en compact. De richtlijnen en protocollen zijn door beroepsgroep NVAVG opgesteld of door de NVAVG aanbevolen.


Deze tool is onderdeel van
Leidraad Oud en Gelukkig.
Ga naar de leidraad
Leidraad Oud en Gelukkig hoort bij onderzoeksprogramma
Gewoon Bijzonder.
Lees meer over Gewoon Bijzonder

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.