Toon zoekbalkToon menu

Gezondheid

Goud Studie (gezond ouder worden)

De studie Gezond Ouder met een verstandelijke beperking (GOUD) bij 50-plussers met zeer lichte tot zeer ernstige verstandelijke beperkingen richt zich op veel aspecten van (on)gezondheid van ouderen met verstandelijke beperkingen.

Voor mensen met een verstandelijke beperking is gezond ouder worden niet altijd vanzelfsprekend. Vaak krijgen ze al op jonge leeftijd problemen met lopen, horen en zien. Dit heeft invloed op hun conditie. Hierdoor worden ze minder mobiel en hebben ze vaak last van overgewicht. Een andere oorzaak is het feit dat er nog te weinig aandacht besteed wordt aan een gezonde leefstijl.

Download het rapport

Het onderzoekteam

Het onderzoek was een samenwerkingsverband tussen de leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam (prof. dr. Heleen Evenhuis), de afdeling bewegingswetenschappen van de Universiteit Groningen (dr. Ruud van Wijck) en de zorgorganisaties Ipse de Bruggen met collega organisaties Abrona en Amarant. Het samenwerkingsverband werd gesteund door het ministerie van VWS.

Doel van het onderzoek

Het in stand houden en verbeteren van de lichamelijke fitheid van ouderen met een lichte of matige verstandelijke beperking. En het in stand houden en verbeteren van hun motorische vaardigheden. Hierbij ligt de nadruk vooral op bewegen omdat dit een gunstige invloed heeft op overgewicht, inactiviteit, en depressie.

Het onderzoek zelf

Een groep van 1050 ouderen van boven de 50 met een verstandelijke beperking is twee jaar lang onderzocht. Voor een deel waren het bekende metingen zoals bloeddruk, gewicht en lengte. En voor een deel metingen die in de gehandicaptenzorg normaal niet worden gedaan zoals stappentellers, fitheidsonderzoeken en slaaponderzoek.

Het onderzoek concentreerde zich op drie thema's:

  • Lichamelijke activiteit en fitheid (onderzoekster Thessa Hilgenkamp, Abrona)
  • Voeding en voedingstoestand (onderzoeker Luc Bastiaanse, Ipse de Bruggen)
  • Stemming en angst (onderzoekster Heidi Hermans, Amarant)

De deelnemers kregen een lichamelijk onderzoek, fitheidsonderzoek, stappentellers en dagritmemeters om te meten hoe beweeglijk ze waren. Ook werden ze gescreend op depressie en angst.


Casus oudere cliënt

We horen steeds vaker dat ‘het is onderzocht in het GOUD-onderzoek’. Maar we weten niet precies wat dat inhoudt. Wat is het GOUD-onderzoek?​

Casus cliënt met EMB

Ook mensen met ernstig meervoudige beperkingen worden steeds ouder. Waar moeten we specifiek op letten in de levensfase?


Doelgroepen en thema's

Doelgroep
Thema's
  • Emotioneel welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool voor oudere cliënten en cliënten met EMB

Evidence based. Kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid. 

Beoordeling:

Deze wetenschappelijk studie leidde tot diverse promoties en artikelen in peer-reviewed tijdschriften. Het GOUD-rapport is een korte, goed leesbare samenvatting van alle deelonderzoeken.


Deze tool is onderdeel van
Leidraad Oud en Gelukkig.
Ga naar de leidraad

Deze tool is onderdeel van
Leidraad EMB in het vizier.
Ga naar de leidraad

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.