Toon zoekbalkToon menu

Inclusie

Mienskipssoarch: gedragen door een gemeenschap

Mienskipssoarch komt uit het Fries en betekent vrij vertaald gemeenschapszorg. Maar Mienskipssoarch is ook een stichting met als belangrijkste speerpunt: zorgen voor een goede sociale cohesie waarbij (kwetsbare) mensen zo lang mogelijk de regie over hun leven kunnen houden. Verbindend, eenvoudig en op maat zijn de leidende principes, inclusie is het resultaat.

Aldeboarn in de gemeente Boarnsterhim is de centrale locatie van de Stichting Mienskipssoarch. Van daaruit werkt de stichting voor alle burgers uit de gemeente, die uit 18 dorpen bestaat. Belangrijke pijlers van het concept: de meitinker en de freonskipper.

De meitinker

De meitinker is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners. Met alle vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening kunnen ze bij hem/haar terecht. Buiten het wekelijkse spreekuur kan iedereen de meitinker bereiken op zijn 06-nummer. Als iemand om hulp vraagt, komt de meitinker binnen 24 uur op huisbezoek. Hij probeert de hulpvraag te verhelderen en zoekt samen met de beller naar oplossingen. Zelfregie en informele zorg zijn leidend.

De freonskipper

Het blijkt lastig voldoende vrijwilligers te vinden om kwetsbare mensen te ondersteunen. Daarom heeft de stichting gekozen voor de zogeheten freonskippers. Vaak zijn dit mensen die moeilijk aan de slag komen vanwege hun leeftijd en/of specialistische opleiding. Zij worden ingezet voor kleine diensten en structurele activiteiten in de dagopvang (in het kader van pakketmaatregelen AWBZ) totdat er een vrijwilliger is. Een freonskipper is ook achterwacht voor acute opvang. De freonskipper wordt betaald uit het participatiebudget van de gemeente. Freonskippers worden regelmatig bijgeschoold.

Ervaringen van medewerkers

Medewerkers van Stichting Mienskipssoarch zijn enthousiast over de resultaten. De belangrijkste ervaringen tot nu toe:

  • Omdat de oplossing dichtbij huis ligt is de drempel is voor de hulpvrager laag. Een neveneffect is een besparing op indicaties. ‘Een besparing is het effect, en geen doel’, zegt Rensina van der Velde, coordinator van de stichting Mienskipssoarch. ‘Er zijn jaarlijks zo’n 1000 huisbezoeken. Indicaties op huishoudelijke hulp, vervoer en woningaanpassingen worden direct door de meitinkers afgegeven. Daardoor hoeven ze niet naar het CIZ. Als mensen krijgen wat ze nodig hebben, dan blijkt dat vaak al minder dan dat het gebruikelijk standaard zou kosten. Bij de gemeente zeggen we: wat wil je zijn voor de burger? Het antwoord is, dat ieder mens belangrijk is en ertoe doet, dus daar gaan we vanuit.’ 
  • Je hebt een goed beeld van je bevolking. Je leert niet alleen de klant kennen maar ook de netwerken in de dorpen. Je weet wat er speelt en wat belangrijke thema’s zijn. 
  • De gemeente heeft een goed netwerk voor onderzoek en innovatieve pilots. De meitinker is al bekend, heeft snel ingang bij de burgers en kan zaken (zoals activiteiten van het welzijnswerk) goed met elkaar verbinden.
  • De rol van de freonskipper blijkt echt nodig te zijn. Hij/zij kan grensgevallen tussen professionele en additionele zorg opvangen. Freonskippers zijn een waardevolle aanvulling bij maatwerk. 
  • Er is een hoge mate van klanttevredenheid onder de burgers. 
  • Burgers zijn vaak bang dat ze nergens naar toe kunnen als er iets met ze gebeurt. Mienskipssoarch biedt een veilig vangnet en zorgt ervoor dat mensen zolang mogelijk op zichzelf kunnen blijven wonen en de regie over hun eigen leven behouden.

Meer informatie vind je op de website van Mienskipssoarch

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.kennispleingehandicaptensector.nl]