Toon zoekbalkToon menu

Inclusie

Inclusie op woonlocatie

Kan inclusie ook plaatsvinden op een meer beschermde, intramurale locatie of moet dit in gewone woonwijken gebeuren? Deze publicatie van onderzoeker Martin Schuurman geeft antwoord op deze vraag. In een andere publicatie vertelt hij over de weg om tot inclusie te komen.

inclusie-martin-schuurman-gehandicaptenzorgPublicatie Het beste van twee werelden?

Binnen twee intramurale locaties (zorgparken) van 's Heeren Loo is een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken en mogelijkheden van inclusie binnen deze locaties. Het zijn het zorgpark De Hartenberg van de regio Gelderland en het zorgpark van de regio Ermelo. 'Het beste van twee werelden?’ beschrijft de huidige situatie en mogelijkheden van inclusie binnen deze zorgparken. In de studie stonden drie vragen centraal:

  1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot inclusie binnen deze zorgparken?
  2. Wat zijn de sterke en zwakke kanten van inclusie als je het vergelijkt met het totale zorgaanbod?
  3. Wat zijn mogelijkheden tot het waarmaken van het vergroten van inclusie? En hoe kunnen zorgparken verder worden versterkt?

Volgens Martin Schuurman zijn de twee zorgparken ‘op de goede weg’: ‘Het zijn voorzieningen met veel energie, waarbij de energie de goede kant op gaat: die van de ideale combinatie van bescherming van kwetsbare mensen én meedoen.’

Lees de resultaten van de studie (pdf)

Publicatie Over inclusie en de weg ernaartoe

De publicatie 'Over inclusie en de weg ernaartoe' is een reactie op een artikel over sociale inclusie dat in 2018 in het juninummer van het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ) verscheen. Het artikel gaat in op vier onderwerpen:

  1. het concept inclusie
  2. het speelveld van inclusie
  3. de weg om tot inclusie te komen
  4. onderzoek naar inclusie

Onderzoeker Martin Schuurman vertelt waar een inclusieve setting volgens hem aan moet voldoen en hoe we komen tot betrouwbare kennisontwikkeling over inclusie. 

Download 'Over inclusie en de weg ernaartoe' (pdf)

Bron: VGN

Lees meer over inclusie:

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.