Toon zoekbalkToon menu

Leefstijl

Externe kennis bij ‘Stoppen met roken’

Als je mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) wilt ondersteunen bij het stoppen met roken, is het goed te weten hoe andere organisaties hierbij kunnen helpen. Daar kwamen de teams van het project ‘Stoppen met roken’ achter. Wat werkt er goed in de samenwerking met externen en wat kan lastig zijn?

Tijdens het project ‘Stoppen met roken’ was de samenwerking met andere organisaties als een van de knelpunten naar voren gekomen bij goede stoppen-met-rokenzorg. Daarom wilden de teams hiermee aan de slag. De activiteiten die zij op dit vlak uitvoerden:

  • Individuele afspraken met afgevaardigden van gemeenten, ziekenhuizen, verloskundigenpraktijken en consultatiebureaus. Om te inventariseren welke hulp zij bij stoppen met roken bieden, en te vertellen over de kennis die binnen de zorgorganisatie al aanwezig was.
  • Het instellen van een klankbordgroep die bestond uit verslavingszorg, dagbesteding, andere zorgorganisaties en wijkteams.
  • Het maken van informatiemateriaal zoals een presentatie over het doel om ook mensen met een LVB goede stoppen-met-rokenzorg te bieden.
  • Het maken van een sociale kaart van partners die kunnen helpen bij stoppen met roken. Zodat niet elke begeleider zelf hoeft uit te zoeken waar stoppen met roken ondersteuning te vinden is, maar makkelijk met de cliënt kan kiezen welke hulp passend is.

Contact met LFB

Daarnaast hebben de teams verbinding gezocht met andere organisaties over het inzetten van ervaringsdeskundigheid. De LFB is de landelijke belangenvereniging voor en door mensen met een verstandelijke beperking, met lokale steunpunten in veel gemeentes in Nederland en een landelijk kantoor dat scholing organiseert. Enkele projectteams hebben verbinding gezocht met lokale steunpunten. Bovendien is er een bijeenkomst georganiseerd met de 3 projectteams en een team vanuit het landelijke kantoor om kennis te maken en elkaar te inspireren.

Wat werkte goed?

Het hielp om contact met externe organisaties klein en overzichtelijk te houden. Gericht op het opdoen van kennis om het proces van stoppen met roken rondom cliënten beter te organiseren. Daarnaast was de inzet van ervaringsdeskundigen in het contact met externe organisaties succesvol.

Wat helpt is om contact met externe organisaties klein en overzichtelijk te houden.

Het initiatief van een ervaringsdeskundige om zelf contact te zoeken met een externe organisatie voor het uitwisselen van informatie werd positief ontvangen en het verhaal van een ervaringsdeskundige over de eigen ervaring met stoppen met roken maakte indruk bij een samenwerkingspartner. Ervaringsdeskundigen uit een van de projectteams hebben meegedacht over de campagne van een gemeente over stoppen met roken.

Wat was lastig?

Het was voor de projectteams lastig om de samenwerking met externe partners te zoeken omdat:

  • dit thema voor veel ervaringsdeskundigen abstract en ver weg was. De energie van de ervaringsdeskundigen lag vooral bij het verhaal van het individu, bij het helpen van individuele personen. De samenhang met de samenwerking tussen organisaties was niet duidelijk, en daarom waren acties op dit vlak niet geschikt als teamacties, die zijn er dan ook nauwelijks geweest. Er zijn wel individuele acties geweest richting partners.
  • de teams ontdekten dat de interne samenwerking met andere onderdelen van de organisatie die kennis hebben van roken en verslaving nog erg beperkt was. Het voelde voor met name de projectleiders nog te vroeg om naar buiten te kijken, als het binnen de eigen organisatie nog niet helder was wie konden helpen bij het stoppen met roken.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.