Toon zoekbalkToon menu

Licht verstandelijke beperking

Blog: verward gedrag of licht verstandelijk beperkt?

De samenleving wordt steeds complexer en veeleisender. Hierdoor komt de nadruk steeds meer te liggen op zelfredzaamheid. Voor een deel van de 2,5 miljoen Nederlanders met een licht verstandelijke beperking (LVB) is dit vaak ingewikkeld.

Er is meer aandacht nodig om problemen te voorkomen. Gertrude van den Brink is lid van het bestuur VGN en voorzitter van de raad van bestuur van Middin en vertelt over de signalen die horen bij iemand met een licht verstandelijke beperking.

Er zijn signalen die wijzen op een verstandelijke beperking. Iemand met een licht verstandelijke beperking heeft te maken met problemen, zoals:

  • langdurige werkeloosheid
  • isolement
  • huiselijk geweld
  • schulden

Voorbeeld

https://www.youtube.com/watch?v=GGuWGlhBj7g

Ans heeft, zonder dat ze het zelf weet, een licht verstandelijke beperking. Op een dag wordt ze staande gehouden door de politie. De politieman controleert haar brommer en zegt: 'dit is een gestolen brommer.' Maar Ans heeft de brommer helemaal niet gestolen. Ze heeft hem gewoon betaald. Ze snapt er niets van. Uiteindelijk raakt ze zo gestrest, dat ze wordt aangehouden en in de GGZ-crisisopvang belandt. Was dat nodig? Waarschijnlijk niet. Doordat Ans niet begreep wat er aan de hand was, ontstond een misverstand. Ze reageerde daarop met gedrag dat gezien werd als ‘verward’. Een andere benadering en heldere uitleg van de agent kan veel voorkomen.

Sensitiviteit ontwikkelen

Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn zich niet altijd bewust van hun beperking. Zonder concrete hulpvraag kloppen ze immers niet aan bij een loket. Hoe kun je voorkomen dat er problemen ontstaan? Gertrude geeft aan dat het kan helpen om mensen in het onderwijs en bij gemeentelijke diensten alert te maken op signalen die horen bij iemand met een licht verstandelijke beperking. "Zo hoorde ik laatst van iemand die een afspraak had bij de sociale dienst. De ambtenaar vroeg hem of hij ook in het weekend kon werken. ‘Nee’, was het antwoord. Zo’n botte weigering leidt normaal gesproken tot korting op de uitkering." Gertrude geeft aan dat het hier niet gaat over een botte weigering. "Hij vatte de vraag alleen iets te letterlijk op. Hij dacht: ‘als ik ook in het weekend werk, ben ik helemaal geen dag meer vrij!’ Gelukkig had hij een ambtenaar tegenover zich die doorvroeg en de vraag verduidelijkte. Het misverstand was snel opgehelderd."

SCIL-screener

Gertrude vertelt dat er een belangrijk verschil zit tussen niet willen of niet kunnen. De moeilijkheid zit in de vraag: Hoe ontdek je het verschil? "Bij Middin gebruiken een eenvoudige test om een mogelijke LVB vroegtijdig op te sporen; de zogenaamde SCIL-screener (PDF). Dit is een screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking en werd ontwikkeld door Hogeschool Leiden. De test is, na een korte training, ook een goed hulpmiddel voor mensen in de keten. Zij zouden bij een vermoeden van LVB in hun communicatie en benadering rekening kunnen houden met iemands mogelijke beperking en hen ook op het spoor kunnen zetten om ondersteuning te zoeken."

Communicatie

De toegankelijkheid van communicatie is binnen de gemeente nog onvoldoende geregeld. Gertrude vertelt dat de communicatie vanuit de overheid voor deze doelgroep nog onbegrijpelijk is. "Een hippe, maar onoverzichtelijke vormgeving en/of te moeilijk taalgebruik maakt dat informatie niet overkomt. Ook niet als de informatie heel belangrijk is." Daarnaast blijkt uit onderzoek dat taalniveau B2 voor mensen meteen verstandelijke beperking te hoog gegrepen is. "Wees dus niet bang voor moeilijk taalgebruik. We weten dat mensen met hoog taalbegrip geen enkel probleem hebben met een eenvoudig verwoorde boodschap. Dat scheelt een hoop verwarring."

Meer lezen

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.