Toon zoekbalkToon menu

Niet-aangeboren hersenletsel

Blogreeks Niet-aangeboren hersenletsel na coma

De acute zorg en behandeling aan mensen met zeer ernstig hersenletsel in Nederland is van hoog niveau. Hierdoor stijgt de overlevingskans van mensen die door een beroerte, ongeluk of hartstilstand in coma raken. Maar hoe zit het dan met de zorg en behandeling voor mensen na coma?

Door goede zorg in het ziekenhuis stijgt de overlevingskans van mensen die door een beroerte, ongeluk of hartstilstand in coma raken. Maar hoe zit het dan met de zorg en behandeling voor mensen na coma? Voor mensen die langdurig bewustzijnsstoornissen hebben? Wat is er bekend over zorg en ondersteuning van mensen met de meest ernstige vormen van NAH? In een blogreeks schrijven naasten en diverse deskundigen over wat bekend is over mensen met de meest ernstige vormen van hersenletsel, zoals langdurige of blijvende bewustzijnsstoornissen. In de blogs wordt de huidige stand beschreven, de vragen die er liggen en de ideeën die er zijn om met oplossingen aan de slag te gaan.  

Blogreeks NAH

  • Blog 'Tegen de stroom in' - Bea Notenboom. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) patiënten passen niet in de standaard hokjes die er in de zorg zijn. Elke patiënt heeft zijn eigen pad. In deze blog vertelt Bea hoe men in haar organisatie tegen de stroom in gaan om NAH patiënten zo goed mogelijk te begeleiden.
  • Blog 'Alleen ga je sneller, samen kom je verder: Samen sterk!' - Liesbeth Ridder-Penning. NAH heeft veel gevolgen. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Door met zijn allen samen te werken, kan er meer bereikt worden voor de patiënt. 
  • Blog 'Wie heeft oog voor de laagbewuste toestand?' - Berno Overbeek. Berno schrijft in zijn blog over de situatie van een patiënte, waarvan gezegd werd dat zij in een vegetatieve status verkeerde. Alleen naar verloop van tijd liet zij tekenen van bewust zijn zien. Lees hoe dit Berno zijn interesse opwekte.
  • Blog 'Spontaan herstel? Vergeet het maar. Aanpakken is het devies.' - Henk Eilander. In zijn blog vertelt Henk over een behandelwijze bij NAH die in Amerika wordt toegepast. Waar men in Nederland het herstel af wilt wachten, stimuleren zij juist het brein om zo herstel te stimuleren.
  • 'Scans zeggen niet alles' - Sarah Groenendijk. De scans zeiden dat de zus van Sarah te erge hersenbeschadiging had om ooit nog uit haar vegetatieve staat te komen. Sarah vertelt tegen welke obstakels haar familie is aangelopen in de zorg voor haar zus. Zelfs nu haar zus weer volledig bij bewustzijn is en weer kan praten.
  • 'Niemand tussen wal en schip: terug naar verbinding' - Jan Lavrijsen. In deze blog vertelt Jan over hoe belangrijk het is om de zorg voor mensen met een NAH beter te regelen. De zorg voor NAH patiënten past niet in een van de hokjes die bepaald zijn, waardoor mensen vaak tussen wal en schip vallen. Met zijn onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip wilt Jan de zorg voor deze groep patiënten verbeteren.

Casus NAH cliënt 

Jeroen (29 jaar) raakte vier jaar geleden in coma. En nog steeds reageert hij niet of nauwelijks merkbaar op prikkels. Er wordt gesproken van een langdurige bewustzijnsstoornis. Toch dachten zijn broer en zus dat ze wel wat reactie zagen, hoe minimaal ook. En ook de professionals die hem ondertussen goed kennen, meenden dat te zien. Wordt er niet te vroeg gezegd dat iemand nooit meer bij bewustzijn komt? Of wanneer de bewustzijnsstoornis langdurig is, dat reacties op prikkels niet (meer) te verwachten zijn? Hoe kun je als begeleider samen met naasten en andere deskundigen goede zorg verlenen aan mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen?  ​


Onderbouwing bruikbaarheid

Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen.  


Beoordeling:

De blog reeks geeft vanuit verschillende perspectieven de stand van zaken weer over ervaringen met, zorg en behandeling van en onderzoek naar mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen en NAH. 

Zowel in de diagnostiek, de revalidatiebehandeling als in de zorg voor de langere termijn vraagt om verbetering. De familie wordt te vaak van het kastje naar de muur gestuurd, professionals zijn onvoldoende toegerust en ontbreken de middelen om de complexe zorg en behandeling te bieden. In een blog-reeks bieden we je vanuit het perspectief van de familie, de onderzoeker, de zorgprofessional en de manager een beeld van de huidige stand van zaken, de vraagstukken die er liggen en de ideeën om aan de slag te gaan met de oplossingen. Op deze manier willen we bijdragen aan het goed op de kaart zetten van NAH.

Marjan Hurkmans
Senior adviseur Vilans


Bronnen:

ouderen-vizier-leidraad-gewoonbijzonder
Deze tool is onderdeel van de
leidraad NAH in het vizier.
Ga naar de leidraad
Leidraad Ouderen in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma
Gewoon Bijzonder.
Lees meer over Gewoon Bijzonder