Toon zoekbalkToon menu

Gelijke rechten voor mensen met een beperking 21/01/2016

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de invoering van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Mensen met een beperking krijgen hiermee de zelfde rechten als ieder ander.

 

Kamer Den HaagDezelfde rechten en vrijheden

De overheid moet zorgen dat mensen met een handicap van al hun rechten en vrijheden kunnen genieten; op gelijke voet met andere burgers. In overleg met veldpartijen, zoals VNG en VNO-NCW is er een plan van aanpak tot stand gekomen voor de implementatie van het verdrag.

In 2006 namen de Verenigde Naties al het verdrag aan voor de rechten van mensen met een beperking (IVRPH). Bijna alle landen ratificeerden dit al eerder, op Nederland, Ierland, Finland en IJsland na. Nederland heeft nu eindelijk ook geratificeerd.

Toegankelijkheid wordt de norm

De PvdA diende samen met GroenLinks en de ChristenUnie een extra amendement in omdat zij meer wilden dan in het Plan van Aanpak bij het VN-Verdrag was voorgesteld. Toen bleek dat VVD hier niet akkoord mee zou gaan was een compromisvoorstel van CDA en SGP nodig om de regeringspartijen bij elkaar te brengen. Nu dit gelukt is moeten openbare gebouwen en ruimten in de toekomst verplicht toegankelijk worden voor iedereen, ook voor mensen met een beperking.

Historische dag voor mensen met een beperking

PvdA-Kamerlid Van Dijk, de initiatiefnemer van het in de wet vastleggen van de toegankelijkheid, spreekt van een historische dag voor mensen met een beperking “dit is heel bijzonder, een historische dag voor mensen met een beperking” en ”toegankelijkheid wordt de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering."

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-verdrag volgt de behandeling in de Eerste Kamer. Ook de Eerste Kamer moet nog met het verdrag instemmen. Pas dan kan het VN-verdrag worden geratificeerd.

Bron: NOS en Vilans

Lees meer over het VN-verdrag

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.