Toon zoekbalkToon menu

Nieuwe cognitieve behandeling voor patiënten met NAH binnen Roessingh 26/01/2016

De Interdisciplinaire Cognitieve Behandeling (ICB) is onlangs ingevoerd binnen de sector neurologie in Roessingh. Het doel van de behandeling is om meer rendement te halen uit het revalidatietraject bij patiënten met (ernstige) cognitieve stoornissen.

 

nhDit wordt gerealiseerd door binnen de sector neurologie de kennis en behandeling van patiënten met cognitieve beperkingen beter op elkaar af te stemmen en de behandelaars allemaal dezelfde taal te laten spreken wat betreft cognitieve beperkingen. Verder wordt er waar mogelijk evidence-based (wetenschappelijk bewezen) gewerkt.

Wat is ICB?

Cognitieve stoornissen die optreden na een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen veel invloed hebben op het leerproces tijdens de revalidatie. ICB is een totaalaanpak, waarbij elke behandelaar voor de patiënt met NAH dezelfde leervoorwaarden hanteert, wat helpt bij het bereiken van doelen in de behandeling.

Het vereist dat iedere behandelaar vanuit hetzelfde uitgangspunt te werk gaat, hetzelfde denkkader hanteert en in staat is van daaruit dezelfde benaderingswijze toe te passen. Vanuit deze visie is binnen Revalidatie Friesland de Interdisciplinaire Cognitieve Behandeling (ICB) ontwikkeld.

ICB gaat ervan uit dat iedereen leerbaar is. Centraal staat de vraag hoe een specifieke patiënt met cognitieve stoornissen het meest optimaal leert. Aan de hand van door behandelaars gerapporteerde cognitieve beperkingen worden behandeldoelen opgesteld, passende methodieken gekozen en wordt bepaald welke mate van zelfstandigheid van de patiënt verwacht mag worden.

Deze zaken worden opgenomen in een op maat gemaakt cognitief behandelplan. In dit plan staat onder andere uitgewerkt op welk niveau de patiënt met zijn doelen aan het werk gaat; niveau 1 = de patiënt kan het zelfstandig, niveau 2 = de patiënt kan het met hulp en niveau 3 = de patiënt kan het niet zelf; de omgeving wordt aangepast. Tijdens iedere patiëntenbespreking kunnen doelen en methodieken bijgesteld worden afhankelijk van de vooruitgang van de patiënt.

Positieve reacties

Zowel patiënten als medewerkers zijn positief over deze behandelmethode. Dit vanwege het feit dat de patiënt 24 uur per dag op een eenduidige manier, onder dezelfde omstandigheden kan leren en werken aan zijn doelen en daarbij continu dezelfde ondersteuning en begeleiding krijgt. De informatie en kennis wordt overgedragen aan de naasten van de patiënt zodat in de avonduren en tijdens het weekendverlof verder gewerkt kan worden aan de behandeldoelen. 

Beperkter lerend vermogen

Patiënten met (ernstige) cognitieve stoornissen hebben een beperkter lerend vermogen en zijn niet altijd meer in staat om te leren van gemaakte fouten. In zo'n geval kan gebruikt worden gemaakt van het intacte impliciete geheugen door gebruik te maken van het principe van het foutloos leren: het voorkómen van fouten tijdens het leren van nieuwe informatie of vaardigheden.

Handeling direct correct aanleren

Een activiteit wordt in deelstappen uitgelegd en voorgedaan. Tijdens de uitvoer door de patiënt wordt door de therapeut voorkomen dat deze fouten maakt, zodat de handelingen direct correct worden aangeleerd.

Instructies en benodigdheden voor een activiteit worden aan de 'goede' zijde aangeboden.Bij een patiënt met verminderde aandacht voor één kant van de ruimte om haar heen, die zichzelf daarin niet kan corrigeren, worden aanpassingen gedaan in de  omgeving.

Instructies en benodigdheden voor een activiteit worden aan de 'goede' zijde aangeboden, zodat deze zeker door de patiënt worden waargenomen.

Bron: Revalidatie.nl

Lees verder over dit onderwerp