Toon zoekbalkToon menu

Alternatievenbundel vernieuwd 28/11/2016

Deze nieuwe uitgave van de Alternatievenbundel vrijheidsbeperking bundelt ruim 80 succesvolle alternatieven voor meer vrijheid in de zorg. De alternatievenbundel is geactualiseerd, uitgebreid en aangescherpt.

In de vorige uitgaven lag de nadruk op alternatieven voor zware vrijheidsbeperkende maatregelen zoals banden. Deze vernieuwde uitgave besteedt meer aandacht aan vrijheid in brede zin voor cliënten om hun eigen leven in te richten. De nieuwe bundel geeft ook een up-to-date overzicht van de technologische oplossingen zoals domotica en GPS-trackers die ingezet worden om de vrijheid van cliënten te vergroten. Veel van de nieuwe alternatieven zijn ook bruikbaar in de thuissituatie of kleinschalige woonvormen.

Bekijk alternatieven vrijheidsbeperking

Ga naar de Alternatievenbundel

Soms bestaan alternatieven uit eenvoudige hulpmiddelen. Soms gaat het meer over bejegening en tegemoet komen aan de voorkeuren van een cliënt. Soms is het iets heel simpels waar je maar net op moet komen en soms moeten verschillende producten gecombineerd worden om een goed alternatief te zijn.

Bestel 'Ruim 85 alternatieven voor meer vrijheid in de zorg' voor € 15,95 in de webwinkel van Vilans