Toon zoekbalkToon menu

Inspectie: Extra aandacht voor hoe de cliënt zorg ervaart 14/09/2016

In het najaar van 2016 gaat de inspectie extra aandacht geven aan hoe de cliënt in de gehandicaptenzorg de zorg beleeft. De inspectie gaat dit bij veertig instellingen speciaal onderzoeken.

Inspectie gehandicaptenzorg

Hiervoor heeft de inspectie een nieuw hulpmiddel ontwikkeld, speciaal voor het toezicht op de kwaliteit van zorg aan mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Dit instrument-EMB helpt de inspecteur bijvoorbeeld te onderzoeken of er goed naar mensen met een ernstig meervoudige beperking wordt geluisterd.

Extra aandacht voor cliëntgerichtheid

Zorgaanbieders en zorgmedewerkers moeten zich tijdens hun werk aan (wettelijke) regels en afspraken houden. Maar hoe de cliënt de zorg ervaart, weegt ook steeds meer mee als het om de kwaliteit van zorg gaat.

De inspectie past haar toezicht steeds verder aan om cliëntervaringen van mensen met een beperking te kunnen toetsen. Goed contact tussen cliënten, hun familie en/of naasten en de zorgmedewerkers is daarbij heel belangrijk.

Onderzoek bij 40 instellingen

Dit najaar gaat de inspectie dit bij veertig instellingen onderzoeken. Inspecteurs spreken uitgebreid met cliënten, cliëntvertegenwoordigers en begeleiders over hun beleving van de geboden zorg. De inspectie gaat er vanuit dat de wensen en behoeften van de cliënt de basis is voor hoe de zorg word geleverd.

Daarbij is het van belang dat de cliënt zoveel mogelijk zelf doet – en natuurlijk waar nodig met ondersteuning. Ligt de regie zoveel mogelijk bij de cliënt?

Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg

Kennis over zorg en behoeften van mensen verandert. Zorg en toezicht blijven zich daarom ontwikkelen. In juli 2016 stuurde staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg naar de Tweede Kamer. Samen met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2.0 is het een extra impuls om de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren. Belangrijk daarbij is de positie van de cliënt.

Bron: Inspectie voor de gezondheidszorg

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.