Toon zoekbalkToon menu

Gehandicaptenzorg, politie en OM verbeteren samenwerking 20/06/2017

VGN, politie en het Openbaar Ministerie (OM) spreken af om eerder met elkaar overleg te voeren over zaken waarbij (mogelijk) sprake is van seksueel misbruik. Dit werd op 17 maart besproken tijdens het symposium 'Strafrecht bij seksueel misbruik tussen mensen met een beperking'.

Veiligheid gehandicaptenzorg addendum

Zo'n 100 medewerkers uit de gehandicaptenzorg, zedenpolitie, OM en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) namen deel aan het symposium. Professionals van de betrokken organisaties spraken aan de hand van een casus over hoe samenwerking uit zou moeten zien.

Addendum 'Veiligheid en veerkracht versterken'

Tijdens het symposium presenteerde de VGN het addendum 'Veiligheid en veerkracht versterken' dat als aanvulling dient op de eerder verschenen handreiking 'Sturen op aanpak van seksueel misbruik'. In dit addendum wordt specifiek ingegaan op de rol van het strafrecht bij seksueel misbruik tussen cliënten met een verstandelijke beperking.

Download addendum 'Veiligheid en veerkracht versterken' (pdf)

Het addendum kwam tot stand door intensieve samenwerking tussen de VGN, politie en het OM. Hierbij was ook de IGZ betrokken. VGN en politie spreken met elkaar af dat organisaties al bij een vermoeden van seksueel misbruik contact opnemen met de politie, zonder dat dat meteen hoeft te leiden tot een aangifte. Tijdens dit ‘informatief gesprek’ overleggen zij met elkaar welke stappen er het beste gezet kunnen worden.

Dit gesprek wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven dagen gevoerd. Daar wordt besproken of, en zo ja met wie er verdere verhoren zullen plaatsvinden. Als de politie redenen heeft om (toch) niet in gesprek te gaan met cliënt, dan zal de politie dit goed uitleggen aan de cliënt en zijn wettelijk vertegenwoordigers. Dit gebeurt met een vast contactpersoon per politie-eenheid.

Taxatiegesprek seksueel misbruik

Nadat er bij een vermoeden van seksueel misbruik contact is geweest tussen gehandicaptenzorgorganisatie en politie, dan kan besloten worden om over te gaan tot het zogeheten taxatiegesprek. Dit taxatiegesprek wordt gevoerd door een deskundige die hierin getraind is en voldoende ervaring heeft in het voeren van dit soort gesprekken. Het gesprek is niet bedoeld om vast te stellen of het misbruik daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dat is de taak van politie en OM.

Voor vragen over het addendum 'Veiligheid en veerkracht versterken' kun je contact opnemen met Jos Noordover (VGN): jnoordover@vgn.nl.

Bron: VGN

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.