Toon zoekbalkToon menu

Congres Art of Belonging: thuisvoelen in de samenleving 20/11/2017

Jacqueline Kool werkt als kennismanager bij Disability Studies in Nederland waar ze in 2009 mede-initiatiefnemer van was. Hoe zet je theorie om in praktijk en waarom mag je het Disability Studies congres niet missen? Jacqueline vertelt je er graag meer over. 

disability-congres-art-belonging-toegankelijkheid-gehandicaptenzorg

Het Disability Studies Congres is van vrijdag 30 november tot zondag 2 december en is het 3e Internationale Disability Studies Congres ‘The Art of Belonging.' Hier komen onderzoekers, professionals, ervaringsdeskundigen, studenten en beleidsmakers van over de hele wereld samen.

Waarom je dit congres niet mag missen?

'Het is het enige Disability Studies congres in Nederland en de vorige twee keer dat we dit organiseerden was er een inspirerende mix van wetenschap, professionals en ervaringsdeskundigen aanwezig. Dan zijn er prachtige keynotes. En heel veel mensen die deelnemen, presenteren zelf ook iets van hun werk en dat maakt de sfeer heel open en dynamisch.'

Waarom is theorie en ervaringskennis belangrijk om uit te lichten in het congres?

'Disability Studies, internationaal en ook in Nederland, wil vorm geven aan het motto: "Nothing about us without us". Wij willen stimuleren dat kennis van wetenschappers, ervaringsdeskundigen en professionals nauw met elkaar verbonden wordt. Een emancipatoir doel. In onderzoek, onderwijs, kennisnetwerken en -bijeenkomsten probeert DSiN bewust inclusief te zijn, door voortdurend het perspectief van betrokkenen te benutten: co-creatie. Dus ook op onze congressen maken we daar werk van, door te zorgen dat mensen met beperkingen meedoen en bijdragen, en daar de ondersteuning bij krijgen die nodig is. Dat vraagt om goede doordenken, bijvoorbeeld bij mensen met een uiteenlopende beperkingen. Daar is helaas nog weinig ervaring mee. We willen werken op basis van wederkerigheid. Vanuit mijn eigen ervaring als én wetenschapper én ervaringsdeskundige weet ik hoe belangrijk dit is!'

'Als ik dat betrek op het onderwerp van het congres: Er wordt veel gezegd en geschreven over participatie en inclusie, bijvoorbeeld in beleid, maar helaas blijft dat vaak aan de oppervlakte of gaat over de hoofden van de mensen waar het om gaat heen. Belonging gaat over de vraag wat mensen nodig hebben om zich thuis te voelen in de samenleving. Daar hoort dus onmiddellijk bij: Hoe kan een welkome samenleving eruit zien, ook voor mensen met een ‘handicap-label’? Het is dus twee-richtingsverkeer, waarin de samenleving echt in beeld is. Daar kun je alleen maar goede kennis over ontwikkelen door ervaringskennis en ervaringskenners van begin tot eind bij kennisontwikkeling te betrekken. Het gaat er immers om of mensen ervaren dat ze ertoe doen.'

Wat kan je vertellen over de wetenschappelijke invalshoek van dit congres?

'Disability Studies staat open voor allerlei verschillende vakgebieden, omdat vragen over inclusie en belonging vanuit zoveel verschillende perspectieven kunnen worden bestudeerd. Dus op het congres zullen interview-gehandicaptenzorg-disability-studies-congressociale wetenschappers, juristen en filosofen inbreng hebben, maar ook kunstenaars, designers en economen. Een divers totaal-plaatje dus, maar allemaal werpen ze licht op wat belonging kan zijn en waar haken en ogen aan zitten. Op het congres zijn er verschillende thema’s die door de dagen heen lopen en waarin mensen hun project of onderzoek presenteren. Voorbeelden daarvan zijn: kwaliteit van bestaan en de betekenis van families/netwerken daarbij; representatie van ‘disability’ en stigma; geschiedenis en rechten; onderwijs en werk; en creatieve en coöperatieve manieren, die zich het best lenen als je samen met mensen waar het om gaat en hun naasten onderzoek wilt doen.'

Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat theorie wordt omgezet naar de praktijk?

'Zoals al aangegeven zullen op het congres mensen vanuit allemaal verschillende invalshoeken kennis komen delen. Omdat Disability Studies een vakgebied is waar veel wordt samengewerkt tussen wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen zullen veel presentaties al een mengelmoes zijn van theorie en praktijk. In de discussie die na iedere presentatie plaatsvindt, zal ook zeker de verbinding met de praktijk worden gelegd door de aanwezigen. Na het congres gaan we natuurlijk door met mensen aan elkaar verbinden om kennis te ontwikkelen en delen over hoe het goede leven en het goede samenleven eruit kan zien en waar mensen barrières ervaren of juist positieve voorbeelden zien.'

Tot slot: Jacqueline is na het congres niet meer werkzaam bij DSiN. Wel blijft ze als ambassadeur en onderzoeker betrokken.

Lees ook:

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.