Toon zoekbalkToon menu

'Het Disability Congres mag je niet missen' 14/11/2017

Paul van Trigt is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Leiden. Hij houdt zich bezig met het project Rethinking Disability: the Impact of the International Year of Disabled Persons (1981) in Global Perspective. Welke thema's komen er aanbod tijdens het Disability Congres en waarom mag je dit event niet missen? Paul van Trigt vertelt je er graag meer over. 

disability-congres-onderzoek-rethinking 

aanmelden-congres-disability-toegankelijkheid

Welke thema’s komen aanbod tijdens het congres Art of Beloning?

Tijdens dit congres staan er zes thema's centraal. Hierover zijn een aantal sessies georganiseerd waarin deelnemers hun onderzoek presenteren en bediscussiëren. Daarnaast zijn er lezingen, voorstellingen, workshops, films waarin de diverse thema's aan de orde komen. Het gaat om:

  1. Representatie en stigma: onder deze noemer wordt onderzoek naar de stigmatisering en representatie van mensen met een beperking gepresenteerd. Daarbij komen vragen aan de orde hoe kan stigmatisering van mensen met een beperking worden tegengegaan en hoe wordt handicap/ disability gerepresenteerd in musea? Er zijn nog teveel plekken in Nederland waar mensen met een beperking gestigmatiseerd en/of niet gerepresenteerd worden.
  2. Erbij horen en context: onder deze noemer wordt onderzoek gepresenteerd over de vraag wat het betekent om ergens bij de horen (bijvoorbeeld een sociale gemeenschap of een feest) en hoe dat bepaald wordt door de omgeving/ context. De meeste mensen vinden het fijn om ergens bij de horen en daarom loont het de moeite om erbij stil te staan hoe zoiets in zijn werk gaat.
  3. Geschiedenis en rechten: onder deze noemer wordt onderzoek gepresenteerd over de geschiedenis en rechten van mensen met een beperking. Hoe speelde geluid bijvoorbeeld een rol in de emancipatie van mensen met een visuele beperking? In geschiedenisboeken wordt niet vaak over beperkingen geschreven, maar mensen met een beperking hebben wel degelijk een geschiedenis die belangrijk is om de hedendaagse strijd voor gelijke rechten te begrijpen.  
  4. Inclusief onderwijs en werk: onder deze noemer wordt onderzoek gepresenteerd over de manieren waarop onderwijs en werk inclusief gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door middel van een Autisme Ambassadeur. Als onderwijs en werk niet inclusief worden vormgegeven, hoe kunnen mensen met een beperking er dan ooit bij horen in de samenleving?
  5. Kwaliteit van leven: onder deze noemer wordt onderzoek gepresenteerd over de kwaliteit van leven van mensen met een beperking, hoe kunnen dit concept en de bijbehorende meetinstrumenten bijvoorbeeld ingezet worden om de kwaliteit van leven te bepalen van mensen die volgens 'normale' maatstaven niet zelf kunnen communiceren? Kwaliteit van leven is een begrip dat vaak gebruikt wordt binnen en buiten ziekenhuizen en het verdient een kritische evaluatie vanuit het perspectief van mensen met een beperking.
  6. Inclusieve en creatieve methoden: onder deze noemer wordt gereflecteerd over creatieve en inclusieve onderzoeksmethoden die kunnen bijdragen aan het onderzoek van en over mensen met een beperking. Inclusieve en creatieve onderzoeksmethoden zijn nog niet echt ingebed in de wetenschappelijke onderzoekspraktijk, maar kunnen wel tot nieuwe inzichten leiden en voorkomen dat mensen met een beperking geen stem in het onderzoek over hen hebben.

Deze thema's zijn belangrijk voor wetenschappers, mensen met een beperking, beleidsmakers en professionals in de sociale, medische en de culturele sector.

Welk thema spreekt jou persoonlijk het meeste aan en waarom?

Geschiedenis en rechten: dit spreekt mij aan, omdat het dichtbij mijn eigen onderzoek over de geschiedenis van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking staat, maar ook omdat de relevantie van geschiedenis en mensenrechten niet voor zich spreekt en daarom ongetwijfeld tot interessante discussies leidt.

Waarom mag je het Disability Congres niet missen?

Congres mag je niet missen omdat het een unieke kans is om in Nederland kennis te maken met het internationale onderzoeksveld Disability Studies, bijzonder aan het congres is de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en de bonte mix van mensen uit verschillende wetenschappelijke disciplines, als ook mensen die op andere dan strikt wetenschappelijke manieren met disability bezig zijn.

Meer informatie:

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.