Toon zoekbalkToon menu

Eigen regie

Hoe beslis je over een ethisch dilemma? 25/04/2019

De handreiking Ethiek in de zorg geeft je handvatten over het omgaan met lastige vraagstukken. Zes dilemma’s uit de zorgpraktijk laten je nadenken over wat jij zou doen. Bij ieder voorbeeld vind je informatie die je nieuwe inzichten geeft en je helpt je ethische gevoeligheid en kennis te vergroten.

dilemma-ethiek-zorg-eigen-regieElke dag maken mensen keuzes in hun doen en laten die te maken hebben met waarden en normen. Dat geldt ook voor jou als zorgprofessional, of je nu bestuurder, leidinggevende of uitvoerend professional bent. Keuzes over grote levensvragen of kleine, dagelijkse vraagstukken. Soms sta je voor een situatie waar geen ‘beste oplossing’ is, maar waar je wel direct een beslissing moet nemen.

Lastige vragen

Iedereen kan wel dilemma’s noemen uit zijn dagelijks werk in de zorg. Neem bijvoorbeeld een zoon die zich zorgen maakt over zijn moeder met beginnende dementie. Breng je dan sensoren aan in haar woning, zodat de zoon haar kan volgen, terwijl de moeder dat helemaal niet wil? Hier balanceer je als zorgprofessional tussen waarden van de cliënt en de familie. Daarnaast heb je te maken met de visie van je team en het beleid van de zorginstelling. En wat zegt de wet- en regelgeving?

Handreiking

In de handreiking 'Ethiek in de zorg' leggen we je zes dilemma's voor. We delen tips en handvatten, waardoor jij als zorgprofessional een afgewogen beslissing maakt.
Ga naar de zes dilemma's

Ethiek in de zorg

ethiek-dilemma-zorgEthische dilemma’s als deze leiden tot vragen als: wat is goede zorg in deze situatie, voor deze persoon met dit levensverhaal? Die vragen beantwoorden kan lastig zijn. Behalve de persoon om wie het gaat zijn er vaak anderen bij betrokken, ieder met zijn eigen waarden. Ook jouw eigen waarden spelen een rol. Om een beslissing te maken terwijl je rekening houdt met de verschillende perspectieven van alle betrokkenen moet je soms wikken en wegen. De handreiking Ethiek in de zorg helpt je omgaan met lastige ethische vraagstukken. Je krijgt 5 handvatten waarmee je dit soort keuzes door een ethische bril leert bekijken en bespreken. En dat zorgt weer voor een betere kwaliteit van zorg.

Moreel beraad

In de handreiking is ook aandacht voor het organiseren van een moreel beraad. Ethisch expert Alies Struijs, auteur en samensteller van Ethiek in de zorg: ‘Ik vind het belangrijk om in de zorg met enige regelmaat op een gestructureerde manier ethische kwesties te bespreken. Een moreel beraad is een mooie werkvorm om met alle betrokkenen een lastig ethisch vraagstuk onder de loep te nemen en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.’ 

Afgewogen beslissing

ethiek-zorg-dilemmaDe 5 handvatten of tips bij ieder thema laten je zien hoe je een weloverwogen keuze maakt, dat kan over een moeilijk te nemen beslissing zijn waar je zelf mee te maken hebt. Met de handvatten pak je het gestructureerd aan, bijvoorbeeld door eerst even afstand te nemen zodat je helderder ziet wat jouw visie eigenlijk is. Of door na te gaan hoe de andere betrokkenen erover denken. Met de handreiking vergroot je je kennis en ethische gevoeligheid in je dagelijkse zorgpraktijk. 

Actuele ethische thema’s

De zes dilemma’s in Ethiek in de zorg zijn een opstap naar informatie over actuele ethische thema’s. Bekijk bijvoorbeeld wat ethiek te maken heeft met recht. Of lees over ethische afwegingen bij de inzet van technologie. Aan bod komt ook de vraag of werken volgens het protocol heilig is en hoe zich dat verhoudt tot persoonsgerichte zorg. 

Meer informatie over ethiek

Voor wie zich verder wil verdiepen in ethiek in de zorg sluit de handreiking af met een Wegwijzer naar literatuur, inspirende tools, organisaties en opleidingen.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.