Toon zoekbalkToon menu

Inclusie

MEE NL: 'Zorgwetten maken participatie onmogelijk' 12/05/2017

Mensen met een beperking en chronische ziekte willen meedoen in de samenleving en hun leven zoveel mogelijk zelf vormgeven. Uit verhalen van cliëntondersteuners van MEE NL blijkt echter dat ze daarbij vaak gehinderd worden door obstakels bij uitvoering van wetten en regelgeving.

 

MEE NL verzamelde de bevindingen in haar Trend- en Signaleringsrapportage 2017 (pdf).

Participatie cliënten MEE NL rapport

MEE-consulenten ondersteunen mensen met een beperking bij problemen die met hun beperking te maken hebben. Ze signaleren nu dat deze mensen vaak nog knelpunten ervaren bij de uitvoering van de wetten waarin de zorg en ondersteuning geregeld zijn. Zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Participatiewet en de Wet passend onderwijs.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om verschillende regelgevingen die niet goed op elkaar aansluiten, financiële drempels en problemen doordat professionals beperkingen niet herkennen en erkennen.

Aanzetten tot oplossen van knelpunten participatie

MEE wil met dit rapport (pdf) zorgverleners, beleidsmakers en andere betrokkenen aanzetten tot het aanpakken van de knelpunten waar mensen met een beperking mee worden geconfronteerd. In het rapport staan daarvoor een aantal aanbevelingen. Om hiermee zoveel mogelijk mensen te bereiken is er van het rapport ook een korte publieksversie (pdf).

Lees ook over participatie

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.