Toon zoekbalkToon menu

VB-fitscan voor ouderen met VB

De VB-fitscan brengt snel en goed de fitheid van volwassenen en ouderen met verstandelijke beperkingen in kaart. 

De VB-fitscan is een fitheidstest voor volwassenen en ouderen met verstandelijke beperkingen. De fitscan bestaat uit diverse bestaande fitheidstesten. Het doel van de VB-fitscan is het snel en goed in kaart kunnen brengen van de fitheid van betrokken cliënten. 

In verband met de veiligheid van de deelnemers kan de VB-fitscan alleen worden afgenomen door fysiotherapeuten, bewegingsagogen en andere professionals in het veld van lichamelijk activiteit, sport en inspanning. 

Lees de aanbevelingen voor de praktijk


Casus oudere cliënt 

Mevrouw Schouten is een redelijk vitale dame met matige verstandelijke beperkingen van 78 jaar. Zij vindt dat zij op haar leeftijd niet meer aan ‘gymnastiek’ hoeft te doen. Haar broers zien echter dat zij steeds minder fit wordt, vooral haar balans gaat achteruit. Hoe kunnen mevrouw zelf, haar broers en begeleiders zicht krijgen op de fitheid van mevrouw Schouten? 


Thema's

Thema's
  • lichamelijk welbevinden
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid

Evidence-based kennis: kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid. 

Beoordeling:

De VB fitscan is in onderzoek goed bruikbaar gebleken voor het meten van fitheid van redelijk mobiele ouderen met lichte/matige verstandelijke beperkingen. 

Bronnen

  • Oppewal A, Hilgenkamp, T. (2019): Adding meaning to physical fitness test results in individuals with intellectual disabilities. Disability and Rehabilitation 2019, DOI: 10.1080/09638288.2018.1527399 

Contactpersoon: 

Dr. Alyt Oppewal, Erasmus MC, Huisartsgeneeskunde, Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten 

e-mail: a.oppewal@erasmusmc.nl 

ouderen-vizier-leidraad-gewoonbijzonder
Deze tool is onderdeel van
Leidraad EMB in het vizier.
Ga naar de leidraad
Leidraad Ouderen in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma
Gewoon Bijzonder.
Lees meer over Gewoon Bijzonder

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.