Palliatieve zorg

Palliatieve zorg en verstandelijke beperking

Voor op de werkvloer

Voor de organisatie

Leren

Praktijkverhalen

Cijfers en feiten

Onderzoek

Nieuws

Palliatieve zorg

Methodiek Signalering in de palliatieve fase

De methodiek Signalering in de palliatieve fase is een methode voor het goed toepassen van de richtlijnen palliatieve zorg door verzorgenden.

signaleren-palliatieve-zorg-leidraad-ouderen

Met de methode 'Signalering in de palliatieve zorg' kun je als begeleider de belangrijkste zorgproblemen van zorgvragers signaleren, interpreteren en verwoorden.

Met die informatie kunnen begeleiders de juiste zorg te bieden. De methode draagt bij aan het verbeteren van de communicatie tussen zorgvragers en zorgverleners. Daarnaast biedt de methode ondersteuning bij de voorbereiding op zorgplanbesprekingen of overkoepelend overleg. 

Download de factsheet 'Signalering in de palliatieve fase' (pdf)

Hoe observeer je pijn bij een cliënt?

REPOS is een pijnobservatieschaal die in eerste instantie ontwikkeld is voor dementerende ouderen. De lijst is ook bruikbaar voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen. REPOS werkt met een instructiekaart waarop 10 gedragingen staan omschreven die als typerend worden gezien voor pijn. Als begeleider observeer je een persoon 2 minuten en geeft daarna punten voor elke gedraging. Daarna bekijk je de situatie met een beslisboom.

REPOS maakt gebruik van jouw kennis als begeleider over het normale gedrag, een onderliggend probleem en/of de sociale achtergrond van een cliënt. Op basis van deze kennis geef je een aanvullend cijfer voor de pijn. De combinatie van de twee scores geeft een indicatie voor de aanwezigheid van pijn. Hier vind je meer informatie over de E-Module voor REPOS Pijnobservatie.


Casus ouderwordende cliënt

Meneer Dogan is terminaal ziek. Begeleiders willen hem goed en respectvol verzorgen tot hij overlijdt. Hoe kunnen we cliënten die terminaal ziek zijn goed ondersteunen?​

Casus cliënt met EMB

Pijn is vermoeiend, pijn kost je energie. Agnes heeft vaak pijn door spasticiteit en vergroeiingen. Omdat ze niet kan zeggen dat ze pijn hebt, moet er goed naar haar gekeken worden. Kan de REPOS uitkomst bieden?

Doelgroepen en thema's

Doelgroep
Thema's
  • Emotioneel welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden
  • Zelfbepaling
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Interpersoonlijke relaties
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool

Practise based. Kennis op basis van praktijkervaringen. 

Beoordeling:
 ​'Signalering in de palliatieve zorg' wordt door meerdere organisaties positief beoordeeld. Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten van het kennisproduct. In 2014 (november) heeft ZonMw de parel uitgereikt aan deze methodiek.


Deze tool is onderdeel van
Leidraad Oud en Gelukkig.
Ga naar de leidraad


Deze tool is onderdeel van
Leidraad EMB in het vizier.
Ga naar de leidraad
JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.kennispleingehandicaptensector.nl]

Marian Maaskant

mail | meer info

info@marianmaaskant.nl

Lees meer

Rita van Burgsteden

mail | meer info

rita.van.burgsteden@xs4all.nl

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Abonneer je gratis op de tweewekelijkse nieuwsbrief van het Kennisplein Gehandicaptensector

Op de hoogte blijven?

Abonneer je gratis op de tweewekelijkse nieuwsbrief van het Kennisplein Gehandicaptensector

Kennisplein Gehandicaptensector gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer