Naar hoofdinhoud Naar footer

Informatie voor begeleiders

Hoe geef je seksuele voorlichting aan mensen met een beperking? Op deze pagina vind je informatie die je hierbij helpt. Voor verschillende leeftijdsgroepen: van kinderen tot vrouwen in de overgang.

Disability Studies in Nederland (DSiN) verzamelde en ontwikkelde les- en studiemateriaal over seksualiteit. Een selectie daarvan vind je op deze pagina.

Ook mensen met een beperking hebben het recht om over seksualiteit eigen keuzes te maken. Seksualiteit en hoe ermee omgaan is een groeiproces. Experimenteren en leren door ervaring is dus belangrijk. Er is nog veel handelingsverlegenheid bij de (professionele) omgeving om met mensen met een beperking hierover te praten.

Kinderen van 0-18 jaar

In de webshop van Rutgers vind je een brochure voor ouders over seksuele opvoeding van kinderen met een beperking tussen de 0-18 jaar In deze brochure lees je stapsgewijs uitgelegd welke ontwikkeling kinderen tussen de 0-18 jaar doorlopen en hoe je als ouders of opvoeders kinderen hierin begeleidt.

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Net als leerlingen in het reguliere onderwijs maken leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs een seksuele ontwikkeling door. De leerlijn Seksuele vorming ondersteunt hen bij deze ontwikkeling. Je krijgt als professional in het (voortgezet) speciaal onderwijs tips en hulpmiddelen om seksualiteit in de klas bespreekbaar te maken.

Literatuurstudie

Aandacht voor seksualiteit, weerbaarheid en seksuele diversiteit is een kerndoel van het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. De literatuurstudie 'De seksuele ontwikkeling van kinderen met een beperking of een psychiatrisch probleem’ (download onderaan de pagina als pdf) wil de seksuele ontwikkeling van deze doelgroep in beeld brengen, zodat deze goed aansluit bij de ontwikkelde leerlijn.

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Hoe verloopt de seksuele ontwikkeling van 0 tot 23 jaar? Hoe is dat bij specifieke groepen zoals kinderen met een licht verstandelijke beperking? Welke competenties heb je nodig voor advies en begeleiding? Wat zijn de wettelijke kaders? Wat zijn bruikbare interventies?

Syndroom van Down

Mensen met het syndroom van Down kunnen alles lezen over verliefd zijn en verkering op de speciale website Ik ben geen kind meer.

Overgang

De overgang is fysiek en mentaal een belangrijke fase in het leven van een vrouw. Oók bij vrouwen met een verstandelijke beperking!

Downloads