Naar hoofdinhoud Naar footer

Voorschrijfbeleid psychofarmaca verbeteren

Hoe kan het voorschrijfbeleid van psychofarmaca verbeterd worden? We geven je handige documenten met richtlijnen en tips.

FTO antipsychoticagebruik: module en andere materialen

  • Wat?  Module, presentatie en handleiding prescriptiecijfers voor een FTO over antipsychotica (in de gehandicaptenzorg of het verpleeghuis).
  • Voor wie?  Apothekers, artsen, artsen verstandelijk gehandicapten, gedragswetenschappers, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen

Richtlijn Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking (van de website Nederlandse Vereniging artsen voor mensen met een verstandelijke handicap)

  • Wat?  Problematiek, mogelijkheden en context in deze richtlijn sluiten aan bij de werkomstandigheden van de arts VG. Uitgangspunt: alle geneesmiddelen, en zeker ook psychofarmaca, dienen alleen voorgeschreven te worden als de voordelen de (potentiële) nadelen overstijgen. Daarom besteed het eerste deel van deze richtlijn ook aandacht aan diagnostiek en indicatiestelling. (Standaard NVAVG 2007, revisie voorzien in 2016)
  • Voor wie?  Artsen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

10 uitgangspunten voor psychofarmaca gebruik bij probleemgedrag (pdf)

  • Wat? Deze uitgangspunten zijn tot stand gekomen in het kader van het Vilans programma ‘Het kan beter met minder’ en in samenwerking met een groep experts uit de ouderenzorg en gehandicaptenzorg, bestaande uit artsen, gedragswetenschappers, onderzoekers, apotheker, huisarts, manager, bestuurder en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
  • Voor wie?  Zorgprofessionals, managers, bestuurders, Inspectie voor de Gezondheidszorg

Powerpoint ‘Farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’

  • Wat? Presentatie door Linda Mulder-Wildemors, SIR Institute for Pharmacy Practice & Policy. Toelichting van een masterclass van 6 maanden ter bevordering van de specialistische kennis van apothekers. Inclusief effectief bewezen stappenplan medicatiebeoordeling.
  • Voor wie?  Apothekers en artsen

Stappenplan in de Wet zorg en dwang

  • Wat? Schematische weergave van het besluitvormingsproces om in multidisciplinair verband te zoeken naar vrijwillige maatregelen, voordat (in het uiterste geval) wordt overgegaan tot onvrijwillige zorg.
  • Voor wie?  Deelnemers multidisciplinair team

<< Ga naar de Toolkit ‘Bewust gebruik van psychofarmaca’

Downloads