Naar hoofdinhoud Naar footer

Dilemma's Wzd: Wat zou jij doen?

De bedoeling van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking zo veel mogelijk wordt voorkomen. Daarbij geldt “Nee, tenzij…”. Dat betekent dat je als zorgprofessional steeds weer een afweging maakt tussen veiligheid en vrijheid van een cliënt.

Sta eens stil bij wat jij zou doen in deze situaties. Bedenk daarbij dat er niet één juiste keuze is. Wat goed is voor de een is niet altijd goed voor de ander. Bespreek het ook eens met collega’s en andere betrokkenen.
Wat zou jij doen in de volgende gevallen?