Toon zoekbalkToon menu

Visuele beperking

Radboud Universiteit en Koninklijke Visio werken samen

De Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit en Koninklijke Visio werken samen aan het verbeteren van de diagnose, begeleiding en participatie van mensen met een visuele (meervoudige) beperking.

prof. dr. D.H.J. Wigboldus, decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen (links) en drs. M. de Bruine, voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Visio.Ontwikkelingen binnen het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs bieden nieuwe mogelijkheden voor het versterken van de samenwerking met kennispartners zoals Visio. Tegelijkertijd bestaat binnen Visio een groeiende behoefte om zich bezig te houden met wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de revalidatie. Door meer samenwerking kan kennis beter worden geïntegreerd in de praktijk.

Betere afstemming en begeleiding door intensiveren samenwerking

Enkele projecten waarin Visio en de onderzoeksgroep Beweging in Zicht momenteel samenwerken zijn:

  • Het bevorderen van spelen en sociale interacties van kinderen met een visuele beperking door middel van 'smart toys';
  • Onderzoek naar een mogelijke knik in de ontwikkeling van blindgeboren kinderen;
  • Het ontwikkelen van een test voor onderzoek naar autisme bij mensen met verstandelijke en zintuiglijke beperkingen;
  • Het aanpassen van het observatie-instrument Tactiel Profiel aan de mogelijkheden van kinderen met meervoudige beperkingen.

De intensivering van de samenwerking uit zich onder andere in het instrueren van medewerkers van Visio door de Radboud Universiteit bij het uitvoeren van de toegepaste onderzoek- en innovatieprojecten. Visio biedt op haar beurt de mogelijkheid aan studenten en promovendi van de universiteit om een wetenschappelijk onderzoeksproject uit te voeren in het kader van hun opleiding. Ook kunnen beide organisaties op verzoek over en weer onderwijs verzorgen.

Lees meer over de samenwerking op de website van Visio

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.