Naar hoofdinhoud

Actieve mensen met een beperking willen vaker sporten

Gepubliceerd op: 02-02-2021

Hoe sporten en bewegen actieve mensen met een beperking? Wat motiveert en belemmert ze hierbij? Je leest het in dit factsheet, opgesteld door het Mulier Instituut.

Mensen met een beperking ondervraagd

Via sociale media heeft het Mulier Instituut een vragenlijst uitgezet onder mensen met een beperking of chronische aandoening. Het zijn vooral sporters met een beperking die de vragenlijst hebben ingevuld.

  • Bekijk de factsheet over sport- en beweeggedrag bij Downloads

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek?

  • Sporters met een beperking willen vaker sporten en bewegen. Het liefst op een manier die bij hun beperking past. Verder zouden sommige sporters met een beperking willen sporten of bewegen met mensen zonder beperking. Een deel doet dit al. Sporters met een beperking sporten of bewegen vooral op een ongeorganiseerde manier: alleen of met vrienden of familie. Ook sport en beweegt een deel tijdens therapie.
  • De respondenten sporten en bewegen om de volgende redenen: voor een betere fitheid of gezondheid, voor het plezier, voor het sociaal contact of als uitlaatklep.
  • Een groot deel van de respondenten ervaart vermoeidheid en gebrek aan energie vaak als belemmering bij het sporten en bewegen. Verder hebben de respondenten last van pijn of overprikkeling tijdens het sporten en bewegen.
  • De meeste respondenten sporten of bewegen bij een sportaccommodatie, dat kan een fitnesscentrum, zwembad of sportveld zijn, of in de openbare ruimte.

Wensen en belemmeringen

Sommige sporters met een beperking willen samen sporten of bewegen met mensen zonder beperking.

Belangrijk is dat zowel sportaanbieders als beleidsmakers aandacht hebben voor de wensen en belemmeringen van sporters met een beperking. Zo kunnen ze sporten en bewegen (blijven) stimuleren en uitval voorkomen.

Aangenamer sporten en bewegen

Sporten en bewegen voor sporters met een beperking zou aangenamer gemaakt kunnen worden door:

  • aandacht voor vermoeidheid, pijn en overprikkeling (hoe ga je daarmee om?),
  • goede begeleiding tijdens het sporten of bewegen,
  • meer keuzemogelijkheid, bijvoorbeeld in het soort activiteit of het niveau,
  • de mogelijkheid om samen te sporten en bewegen met mensen zonder beperking.

Impact van corona

Het Mulier Instituut heeft met een online vragenlijst onderzocht wat de impact is van corona op het sport- en beweeggedrag van mensen met een beperking en hun naasten. In het najaar van 2020 heeft dit instituut op basis van de resultaten een factsheet uitgebracht.

  • Bekijk de factsheet over corona en bewegen bij Downloads

Downloads

Deel deze pagina via: