Naar hoofdinhoud

Kwetsbare jongeren hard getroffen in coronatijd

Gepubliceerd op: 16-12-2020

De coronacrisis treft kwetsbare jongeren extra hard. Ten opzichte van dit voorjaar zijn de zorgen van professionals over hen toegenomen. Dat blijkt uit een rapportage over kwetsbare jongeren in coronatijd van MEE NL.

Zorgen van professionals

76% van de zorgprofessionals maakt zich zorgen over het wegvallen van dagstructuur bij kwetsbare jongeren. Dat was in april nog 59%. In hun beleving is er veel meer sociaal isolement, dat geldt ook voor psychische klachten, denk aan eenzaamheid, agressie, depressie, suïcidegedachten.

Hoe gaat het nu met jou?  

De Signaleringsrapportage kwetsbare jongeren in Coronatijd (II) is een vervolg op de rapportage van april 2020, tijdens de eerste coronagolf. Precies 7 maanden later zette MEE NL opnieuw een vragenlijst uit onder professionals in de jeugdzorg, met als insteek: ‘Hoe gaat het nu met jou?’ Het doel: signalen ophalen over kwetsbare jongeren en over de beleving van de professionals bij hun eigen werk. In het rapport lees je een vergelijking tussen de twee resultaten.

Download de Signaleringsrapportage

Werk van professionals lastiger

Professionals geven aan dat corona hun werk lastiger maakt. Dat komt bijvoorbeeld omdat de situatie bij jongeren op afstand moeilijker te peilen is. Bovendien is het lastig om een relatie op te bouwen met nieuwe cliënten. Ook vinden ze het lastig dat ze weinig contact hebben met collega’s en dat face-to-face-contact ontbreekt. De hele dag achter de computer kost veel energie.

Oplossingen voor de begeleiding

Professionals hebben oplossingen gevonden om jongeren op afstand te begeleiden. Zo maken ze meer gebruik van beeldbellen en appen. Ook hebben ze meer contactmomenten. Meer professionals wandelen op anderhalve meter met cliënten. Ze stimuleren hen om in beweging te blijven. Vond dit voorjaar nog 24% digitalisering een goede ontwikkeling, eind november was dat 76%.

Bron

MEE NL

Downloads

Deel deze pagina via: