Naar hoofdinhoud

Hoe moet je omgaan met de regels van de Wet zorg en dwang tijdens de coronacrisis?

Gepubliceerd op: 30-03-2020

Goed hulpverlenerschap blijft voorop staan. Onder invloed van collectieve maatregelen en afwegingen over best passende zorg kan geheel of gedeeltelijk worden afgeweken van het stappenplan uit de Wzd. Wel moeten gemaakte afwegingen zoveel mogelijk worden vastgelegd in het dossier van de cliënt.

In deze periode waarin beperkende maatregelen worden geadviseerd vanwege het coronavirus en soms drastische maatregelen nodig zijn om risico’s voor kwetsbare cliënten te vermijden, blijft goed hulpverlenerschap voorop staan. Hierbij blijft het streven om zo veel als mogelijk oog te blijven houden voor het leveren van persoonsgerichte zorg. 

Op deze pagina op de website Dwangindezorg.nl vind je informatie over hoe om te gaan met de Wet zorg en dwang in relatie tot het coronavirus. De pagina zal regelmatig worden bijgehouden.

Stappenplan voor onvrijwillige zorg

Om een zorgvuldige afweging te maken is samenwerking tussen personen uit verschillende vakgebieden belangrijk. Het Stappenplan Wet zorg en dwang (pdf, 2019) kan daarbij helpen.  

Het stappenplan Wzd is gebaseerd op het stappenplan uit de Handreiking ‘Wzd voor zorgaanbieders’ van ActiZ en VGN.

Heb je vragen? 

Voor vragen over de Wet zorg en dwang (in combinatie met de coronacrisis) kun je terecht op de pagina Dwangindezorg.nl/contact.

Downloads

Deel deze pagina via: