Naar hoofdinhoud

Uitzonderingen mondkapjesplicht voor mensen met een beperking of ziekte

Gepubliceerd op: 01-12-2020

Vanaf vandaag, 1 december, is het verplicht een mondkapje te dragen in openbare gebouwen. Bijvoorbeeld in winkels en stations, maar ook in zorginstellingen. Dit geldt in principe ook voor mensen met een ziekte of beperking. Maar wat als die niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten? Wat betekent dat voor jou en je cliënt?

Let op: Vilans en de samenwerkende cliëntenorganisaties kunnen geen verklaring afgeven of iemand tot de uitzondering behoort. Voor mensen die vanwege een zichtbare of onzichtbare beperking niet in staat zijn om een mondkapje te dragen, bestaan er uitzonderingen op de verplichting. Op de website van de rijksoverheid staat: ‘De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.’

Wat betekent dit voor zorgprofessionals

Binnen zorginstellingen is de anderhalvemeter-maatregel vaak niet realistisch. Daarom moeten ook zorgverleners een mondkapje dragen op het werk. Op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hanteren zorgintstellingen eigen regels ten aanzien van mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Cliënten, bezoekers en zorgverleners zijn verplicht deze regels te volgen.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen op de mondkapjesverplichting. Denk hierbij aan mensen die niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten, bijvoorbeeld door een aandoening in het gezicht of een ernstige longaandoening. Ook wanneer iemand erg in de war raakt door het dragen van een mondkapje, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking of psychische aandoening.

Aantonen

De politie, boa’s en het personeel van een winkel, bus of trein kan natuurlijk vragen waarom iemand geen mondkapje draagt. De persoon in kwestie moet dan kunnen laten zien dat de regel niet voor hem of haar geldt vanwege een aandoening of beperking. Dat kan op diverse manieren bijvoorbeeld door een briefje te tonen van de (huis)arts, behandelaar of zorgorganisatie, of het tonen van medicatie en hulpmiddelen of op een andere passende wijze. Het kan ook door het tonen van een kaartje waardoor duidelijk wordt dat de drager een uitzondering is. Voor dat laatste heeft de overheid samen met cliëntenorganisaties als hulpmiddel een kaartje gemaakt. Daarop staat dat iemand onder de uitzondering van de mondkapjes-plicht valt. Hier vind je meer informatie over het kaartje en de link om het te printen.

Leven in coronatijd

Naast de kwestie van het niet kunnen dragen van een mondkapje, worstelen mensen met een langdurige ziekte of beperking en mensen die ouder zijn dan zeventig jaar, met nog veel meer vragen over leven in coronatijd. Het informatiepunt Leven in coronatijd op Vilans.nl probeert een zo eenduidig mogelijk antwoord te geven op de vragen van mensen uit risicogroepen, ouderen en mensen met een beperking. De vragen en antwoorden op deze website worden gevalideerd dor deskundigen en komen tot stand in samenwerking met het ministerie van VWS en verschillende cliëntenorganisaties.

Alles over het coronavirus

De ontwikkelingen en nieuwe maatregelen rond het coronavirus binnen de langdurende zorg volgen elkaar razendsnel op. Daarom hebben wij als Vilans alle relevante informatie met betrekking tot de langdurende zorg op deze pagina gebundeld om je snel en overzichtelijk op de hoogte te houden van de meest actuele ontwikkelingen. Voor meldingen of klachten kunt u terecht bij het meldpunt van cliëntenorganisatie Ieder(in) 

De Rijksoverheid geeft aan: geen vrijstellingskaart kopen

Er zijn bedrijven actief die zogenaamde vrijstellingskaarten verkopen, maar deze kaarten zijn door deze bedrijven zelf bedacht en zijn niet met cliëntenorganisaties besproken. Je hoeft namelijk niet te betalen voor zo'n kaartje. Hoe je kunt aantonen dat u onder de uitzondering valt is hierboven aangegeven.

Deel deze pagina via: