Naar hoofdinhoud

Volgorde vaccinatie aangepast met AstraZeneca vaccin

Gepubliceerd op: 09-02-2021

Nederland heeft de eerste levering van het AstraZeneca-vaccin op 5 februari ontvangen. Dit vaccin wordt onder andere ingezet voor het zorgpersoneel. Medewerkers in de gehandicaptenzorg komen vanaf half februari aan de beurt.

Het kabinet laat zowel zorgpersoneel in de langdurige zorg als 60- tot 65-jarigen als eersten vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. Dit maakte minister De Jonge van Volksgezondheid op 5 februari bekend.

Zorgmedewerkers niet laten wachten

De minister volgt daarmee een deel van het advies van de Gezondheidsraad op. Daarin staat dat het kabinet moest kiezen voor 60- tot 65-jarigen. Hugo de Jonge noemt het een te groot risico om personeel in de wijkverpleging, gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg te laten wachten op een inenting. Door ziekteverzuim lukt het nu al bijna niet om de roosters rond te krijgen.

Volgorde aangepast - Wie is wanneer aan de beurt?

De volgorde van vaccineren is aangepast. Belangrijkste verschil is dat 18- tot 60-jarigen met een medische indicatie later aan de beurt komen en niet in één keer. De mensen met een hoog gezondheidsrisico krijgen voorrang. 

Medewerkers directe COVID-zorg

 • Vanaf 6 januari

Bewoners verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling

 • Vanaf eind januari

Huisartsen en hun medewerkers

 • Vanaf eind januari

Mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar

 • Vanaf eind januari

Bewoners kleinschalige woonvormen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling

 • Vanaf eind januari

Medewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen

 • Vanaf februari

Medewerkers gehandicaptenzorg

 • Vanaf half februari

Medewerkers wijkverpleging en Wmo

 • Vanaf half februari

Medewerkers GGZ en GGZ-crisisdiensten

 • Vanaf half februari

Intramurale GGZ-cliënten

 • Vanaf half februari

Niet mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar

 • Vanaf maart

Mensen van 18-60 jaar met een medische indicatie

 • Vanaf maart

Alle overige zorgmedewerkers

 • Vanaf mei

Mensen van 18 - 60 jaar zonder medische indicatie

 • Vanaf mei

Bekijk de Volgorde van vaccinatie tegen coronavirus op Rijksoverheid.nl. Hier lees je ook welk vaccin voor welke groepen wordt ingezet en op welke locaties de vaccinaties plaatsvinden.Het vaccinatieschema in een overzicht staat in deze nieuwe flowchart van de Rijksoverheid (5 februari 2021)

Versnellen vaccinatie

Omdat er steeds meer nieuwe virusvarianten bijkomen, is het nodig om de meest kwetsbare groepen te beschermen. Het kabinet wil het vaccineren versnellen door de wachttijd tussen de 1e en 2e prik te verlengen, een kleinere voorraad aan te houden en het aantal GGD-priklocaties uit te breiden van 32 nu naar 100 in april. Bekijk alle GGD-priklocaties.

Deel deze pagina via: