Naar hoofdinhoud

Corona leidt tot nieuwe vormen van dagbesteding

Het plotseling stoppen van hun dagbesteding door het coronavirus had veel invloed op mensen met een beperking. Ze misten het contact in de groep en ook de activiteit. Maar er kwamen nieuwe vormen van dagbesteding. Bijvoorbeeld activiteiten bij de mensen thuis, in kleine groepen.

Dagbesteding is vaak bedacht door de organisatie en cliënten kunnen eraan meedoen. De vraag is of deze vorm altijd passend is voor mensen met bijvoorbeeld niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Hoeveel inspraak hebben zij als het gaat om de activiteiten die ze doen?

Dagbesteding om iets te kunnen betekenen

Vanwege de coronamaatregelen in het voorjaar van 2020 bezochten activiteitenbegeleiders van de dagbesteding noodgedwongen de cliënten thuis. Zij bedachten daar activiteiten die meer individueel gericht waren. Wat duidelijk werd was dat cliënten vormen van dagbesteding willen die ze normaal niet of te weinig aangeboden krijgen. Denk hierbij aan dieper contact maken, rouwverwerking, sociaal emotioneel werk, verbinding met de woonwijk en inclusiviteit. En tijdens de ontmoetingen in kleine groepen bij de cliënten thuis kwamen de begeleiders hier juist wel aan toe. Juist het ‘erbij horen’ en weer deelnemen in een diverse groep in de maatschappij komt tegemoet aan een wens ‘iets te kunnen betekenen’.

Zinvolle dagbesteding

Dus wat is zinvolle dagbesteding? En voor wie? Cliënten gaven aan dat het contact met anderen belangrijk is tijdens georganiseerde dagbesteding. Maar ze vertelden ook dat activiteiten in kleine groepen op de eigen woonlocatie hen veel minder energie kostte omdat ze niet meer met de bus hoefden te reizen. Bovendien vonden ze dit vaak beter aansluiten bij wat ze echt wilden: erbij horen, zich verbinden met hun wijk en contact maken.

Anders leren kennen

Corona biedt activiteitenbegeleiders de kans om nieuwe vormen aan te bieden die gericht zijn op kennismaking en contact. Bekijk bijvoorbeeld deze handen-dans op YouTube waarin cliënten, personeel en vrijwilligers op elkaar reageren. Zij leerden elkaar op andere manier kennen dan normaal. Een medewerker: ‘Wat leuk, ik wist niet dat zij vroeger danseres was, je kan dat nog steeds zien!’

In deze nieuwe vorm van dagbesteding hoeven de begeleiders op de woonlocatie niet te haasten om cliënten op tijd klaar te hebben voor vervoer. Een cliënt zegt: ‘Er is nu meer tijd om elkaar echt te leren kennen. Ik vind het leuk te zien wat ik in mijn buurt allemaal kan doen. Er is meer rust om echt met elkaar te praten, de dag en de week te plannen.’

Eigen regie

Een groot voordeel van deze meer individuele manier van dagbesteding is dat de cliënt meer regie krijgt over dat wat hij of zij wil doen. Bij veel cliënten is het energieniveau wisselend en hoe fijn is het als je tijdens het ontbijt zelf kan beslissen waar je die dag zin of behoefte aan hebt en met wie?

Dagbesteding in een organisatie

Dagbesteding is voor veel cliënten in de gehandicaptensector belangrijk en zinvol. Vaak gaan cliënten hiervoor naar een bepaalde locatie. Voordeel hiervan is dat cliënten die hetzelfde graag doen bij elkaar komen op een plek waar voorzieningen en activiteitenbegeleiders zijn om de activiteit te verzorgen.

Bron: Dit artikel is gebaseerd op ‘Coronamaatregelen leiden tot nieuwe inzichten over dagbesteding’ op socialevraagstukken.nl. Auteurs: Hemmo Drexhage, spel-, muziek- en bewegingsagoog bij Ons Tweede Thuis (OTT); Simone le Noble, activiteitenbegeleider bij OTT en Marieke Breed, onderzoeker bij Amsterdam UMC.

Lees meer

Deel deze pagina via: