Naar hoofdinhoud

Corona zette hygiëne blijvend op de kaart

Charlotte Michels is deskundige infectiepreventie. Sinds de coronatijd is zij betrokken bij de gehandicaptensector en begeleidt ze een aantal organisaties.

Waarom is het belangrijk dat er in de gehandicaptensector meer aandacht komt voor infectiepreventie? Daar ziet Charlotte een aantal redenen voor. Een ervan is dat medewerkers in de gehandicaptensector vaak niet zorggerelateerd opgeleid zijn. Hun expertise is meer begeleidend en gedraggerelateerd dan verpleegkundig. ‘Dat is een verschil met andere zorgsectoren’, legt ze uit. ‘Daardoor begin je eigenlijk al met een 1-0 achterstand aan een coronapandemie. Begeleiders hebben heel intensieve contacten met cliënten. En omdat ze over het voorkomen van infecties niet op-en-top opgeleid zijn, is dat een achterstand die je heel snel moet inhalen.’

Veel aandacht voor hygiëne door corona - lees de tips

Woon- en leefklimaat

Als tweede reden voor extra aandacht voor hygiëne in de gehandicaptensector noemt Charlotte dat er vaak meer contact is tussen de bewoners onderling dan in andere zorgsectoren. Ze geeft een derde reden: cliënten in de gehandicaptensector zijn soms moeilijk te instrueren. ‘Met een cliënt iets afspreken, bijvoorbeeld dat hij op zijn kamer moet blijven, is best moeilijk in de verstandelijk gehandicaptensector.’

 ‘Aan die drie factoren zie je al dat de gehandicaptensector het heel moeilijk heeft gehad in de coronatijd’, vervolgt Charlotte. ‘Wil je daar aan werken, begin dan bij de uitleg. Want over infectiepreventie hebben begeleiders meestal wat minder kennis opgedaan. Daarnaast zijn veel gehandicaptenorganisaties niet gewend om met een deskundige infectiepreventie te werken. Het is vaak een verpleegkundige of een kwaliteitsmedewerker die het thema oppakt.’

Florissant

‘Sinds de coronatijd zien we meer aandacht voor hygiëne’, vervolgt Charlotte. ‘Organisaties vragen vaker om een audit. Dan laat een meting zien hoe ze er eigenlijk voorstaan. Vanuit zo’n meting pakken ze de punten op die nog niet helemaal florissant zijn en daardoor komt infectiepreventie op de kaart binnen de instelling. En dan ga je als dat nodig is eerst samen met de betrokkenen protocollen maken. Want als je geen protocol of werkinstructie hebt waar mensen zich aan moeten houden dan heeft trainen niet zoveel zin.’

De volgende stap is het opleiden van contactpersonen die op de werkvloer de hygiëne en het voorkomen van infecties actueel houden. Werkt je organisatie met een deskundige infectiepreventie? Dan zijn zij tussenpersoon tussen de werkvloer en de deskundige infectiepreventie. Ze wisselen informatie uit naar beide kanten.

Waarom handen wassen?

‘Als de protocollen en werkinstructies gemaakt zijn moet je het daadwerkelijk invoeren op de werkvloer. Dit is belangrijk, want als je het alleen maar vastlegt in een protocol dat in de kast blijft liggen, dan gebeurt er niks. Belangrijk is dat je tot op de werkvloer ziet dat het toegepast wordt, anders is alles dat je al hebt gedaan voor niets geweest. Het is wel de moeilijkste stap, want het gaat om discipline en gedrag. Staat er in het protocol dat je op vijf momenten je handen moet wassen? Leg dan uit waarom dat moet en wat er gebeurt als je dat niet doet.’

Boost door corona

Iets anders dat meespeelt is dat iemand met een beperking vaker medische zorg nodig heeft en vaker met ziekenhuizen te maken heeft dan de gemiddelde Nederlander. ‘Met de komst van de bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) werden we ook beducht voor verspreiding in woongroepen’, vertelt Charlotte. ‘De zorgnetwerken hebben de signalen opgepikt. Die hebben vaak meer subsidie aangevraagd voor infectiepreventie in de gehandicaptensector. De beweging die al in gang was gezet, kreeg door corona een extra boost. Infectiepreventie moet nu vorm krijgen in de gehandicaptensector, en daar gaan we ons best voor doen.’

Deel deze pagina via:

Contactpersonen