Naar hoofdinhoud

Divers gemeentebeleid rondom corona

Chantal van Falier is een van de bestuurders van Active4You. Deze zorgorganisatie biedt individuele en groepsbegeleiding aan alle leeftijden waarbij sprake is van gedrags-, ontwikkelings- en/of opvoedproblematiek. In een aantal blogs vertelt zij waar zij tegen aanloopt als het gaat om het toepassen van de coronamaatregelen. In deze blog: wat nou als je met verschillende gemeentes te maken hebt die allemaal een eigen beleid hanteren?

Als Active4you hebben we te maken met een aantal inkoopregio’s die een verschillend gemeentebeleid hanteren. Van het begin af aan hebben we gezegd: we gaan proberen om aan de beleidsmaatregelen van het RIVM te voldoen onafhankelijk van de plek van wonen. De cliënt staat bij ons centraal. Met die visie in het achterhoofd, valt het dan ook niet uit te leggen waarom we in de ene regio wel begeleiding bieden en de andere niet.

Ga naar de overzichtspagina coronavirus en de gehandicaptenzorg

Drie verschillende inkoopregio’s 

Op een gebied van tien vierkante kilometer hebben we bijvoorbeeld met drie inkoopregio’s te maken die allemaal een ander beleid hanteren:

  • Gemeente a zegt bijvoorbeeld: 'Wij zien jullie doelgroep niet als dermate kwetsbaar dat de begeleiding door moet gaan. Dat betekent dat de begeleiding in de thuissituatie kan worden opgeschort tot de coronamaatregelen niet meer van kracht zijn.’ 
  • Van gemeente b krijgen we de instructie: ‘Vanaf nu alle zorg op afstand uitvoeren. Wanneer jullie denken dat er face-to-face-contact nodig is, dan moet daar toestemming bij de gemeente voor worden aangevraagd.’
  • Gemeente c zegt: ‘Blijf gewoon zorg aanbieden, maar houd daarbij rekening met de RIVM-richtlijnen.’

Face-to-face-contact blijft soms nodig 

Voor organisaties die met één gemeente of zorgkantoor te maken hebben, zal de uitvoering van de coronamaatregelen een stuk eenvoudiger zijn.  Voor ons is dat een stuk lastiger. Wij hebben nu per cliënt gekeken wat het meest haalbaar is. Is zorg op afstand mogelijk? Dan doen we dat. Maar onze medewerkers hebben wel face-to-face- contact als we denken dat dit noodzakelijk is. Hierbij houden zij rekening met de RIVM-richtlijnen. 

Zoiets vraagt voorbereiding 

Sommige situaties vragen ook om een overgang. Zo hebben we een cliënt waar een medewerker altijd zes keer per week langsging omdat het echt niet goed gaat. Dan kan je niet ineens zeggen: ‘Vanaf nu zorg op afstand’.  Zoiets vraagt voorbereiding. Wellicht kan het na drie keer face-to-face-contact wel. 

Korte antwoorden door de telefoon

Daarbij is het goed om te beseffen dat niet iedereen in staat is om online contact te hebben. Zo heeft een andere cliënt van ons geen smartphone en dus geen toegang tot Skype. Deze cliënt vereenzaamt gewoon als er niemand langskomt. En met zijn gewone telefoon bellen heeft niet zoveel zin vanwege zijn beperking. Op elke vraag, krijg je dan als antwoord: ja, nee, of akkoord. Om echt goed in te kunnen schatten hoe het gaat, ontkom je er dus niet aan om langs te gaan. 

Veel tijd kwijt met overleg

Op dit moment hebben we het druk met dagelijkse overleggen. We krijgen bijvoorbeeld dagelijks brieven van verschillende gemeentes binnen met nieuwe adviezen. Dan kijken we weer opnieuw of we iets aan ons huidige beleid moeten aanpassen. Gemeentes sturen dit soort informatiebrieven ook door naar onze begeleiders. Goed bedoeld, maar in onze organisatie zorgt dit dan weer voor nieuwe onrust. We zijn dan ook heel veel tijd kwijt met zowel interne als externe communicatie.

Blijf communiceren!

Tegen zorgorganisaties die dit ook meemaken, zou ik willen zeggen: ‘Blijf communiceren met de gemeente.’ Dat hebben we ook gedaan. Zo hebben we ons dilemma uitgelegd aan gemeentes en gecommuniceerd hoe we dit oplossen. Daarnaast is het belangrijk om begripvol te blijven na elkaar. Ook gemeentes zijn duidelijk zoekende. We hebben deze situatie nou eenmaal niet eerder voorhanden gehad. 

Over Active4you

Active4you is een van de deelnemers aan het tweejarige traject ‘Begeleiding à la carte’  waarin aanbieders van gehandicaptenzorg binnen lerende netwerken hun praktijkervaringen delen in persoonsgerichte zorg. Daarnaast stellen zij praktische kennis beschikbaar voor de hele sector. In een coachingstraject op maat onderzoekt Active4you onder andere hoe zij op een creatieve en revolutionaire manier een plan kunnen ontwikkelen waarmee zij (potentiële) medewerkers kunnen boeien en daarna binden aan de zorgorganisaties. 

Lees meer

Deel deze pagina via:

Contactpersonen