Naar hoofdinhoud

Extra aandacht nodig voor mensen met een beperking tijdens corona

Aandacht, tijd voor een gesprek, een luisterend oor, er gewoon even zijn voor iemand. Dat lijkt vanzelfsprekend en gewoon. Maar voor veel mensen met een beperking is het dat vaak niet. Daarom startte ’s Heeren Loo met het project ‘Wil je er voor me zijn’. In deze coronatijd blijkt dit belangrijker dan ooit.

‘Wil je er voor mij zijn?’ is ontstaan vanuit een gesprek met de cliëntenraad van ’s Heeren Loo. De ambassadeurs van het project vragen samen met ervaringsdeskundigen aandacht voor dit onderwerp onder medewerkers, cliënten en verwanten. Hoe vanzelfsprekend ook, kennelijk is het dus toch nodig om hier extra aandacht voor te hebben. Hoe zit dat?

Voor meer informatie over het project 'Wil je er voor mij zijn?', bekijk de video.

Blinde vlek 

'Als begeleiders gaan we zoals veel mensen al snel uit van onze eigen belevingswereld,’ vertelt begeleider van de woongroep Boudewijn Vlot. ‘Wij kunnen ons bijvoorbeeld vaardigheden eigen maken, zoals bijvoorbeeld contact met onze familie onderhouden. Hierdoor voelen we ons door hen ook gehoord en gesteund. Maar mensen met een beperking hebben hier moeite mee, waardoor zij aandacht tekortkomen.’ 

Blijvend herinnerd worden

Het is dan ook belangrijk dat het geven van de nodige aandacht blijvend gestimuleerd wordt. Niet alleen vanuit naasten en begeleiding, maar ook tussen cliënten onderling. Boudewijn: ‘Als begeleider laat je dit stukje alleen al snel los door de waan van alledag. Hierdoor vergeet je dat al snel. Maar door zo’n project word je er steeds weer aan herinnerd.’ 

‘Je moet je begeleider met veel mensen delen’

Ervaringsdeskundige Cemile Dogan helpt de begeleiders met het project: ‘Mensen denken al snel dat de nodige aandacht er wel is, want er zijn toch begeleiders? Maar vergeet niet: als je in een woongroep woont, moet je die begeleider met heel veel mensen delen. Bovendien vinden veel mensen het lastig om voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze nodig hebben. Met “Wil je er voor me zijn” krijgen mensen die normaal geen stem hebben, toch aandacht.’

Opgemerkt worden, juist nu  

Tijdens corona is die behoefte alleen maar groter geworden. Cemile: ‘De coronamaatregelen zijn extra moeilijk als je op een woongroep woont. De regels voor woongroepen zijn strenger dan thuis, omdat er veel mensen op één locatie bij elkaar wonen. Hierdoor is het verschil met normaal ook groter. Ook zijn de maatregelen extra heftig als je afhankelijk van anderen bent en niet goed kunt aangeven wat je nodig hebt. Uit eigen ervaring weet ik dat het dan fijn is als mensen signalen bij je oppikken. Zo plaatste ik laatst een reactie in een groeps-app. Mijn coach was zo scherp om op te merken dat ik anders reageerde dan normaal. Ze belde me toen op en zei: “Volgens mij zit jij niet lekker in je vel.” Dat klopt ook, want ik mis mijn werk in deze tijd enorm. Dat zoiets wordt opgemerkt, dat scheelt al zoveel.’ 

Erkenning scheelt al de helft 

Boudewijn: ‘Vergeet niet dat wij weer naar huis kunnen, maar bewoners continu op zo’n woongroep verblijven. Persoonlijke aandacht kan hierbij echt verschil uitmaken en de toon zetten voor de rest van de dag. Zo starten wij elke dag met een groepsgesprek voor het project. Dan werkt het inderdaad heel goed als iemand erkenning krijgt dat hij/zij niet lekker in zijn vel zit. Je kunt het bijvoorbeeld benoemen door terug te geven wat je ziet aan iemands lichaamstaal. Een groot voordeel is dat als het gedrag ’s ochtends al erkend wordt, dat iemand het dan de rest van de dag niet meer met ander gedrag hoeft te laten zien.’

Begrijpen zorgt voor meer begrip

Boudewijn: ‘Ook zorgt het voor meer begrip onderling. We hebben een bewoner die de laatste tijd niet goed mee kan komen met de structuur van de dag.  Wij hebben hem toen gevraagd om hier iets over te vertellen. Door de “nee-tenzij”-regeling mag hij zijn dochter, die verblijft op een begeleid-wonen-project, nu nog maar 1 keer in de 2 weken zien. Door zijn uitleg begreep de rest van de groep zijn gedrag ook veel beter, waardoor zij ook beter in staat waren om inlevend voor hem te zijn.’ 

Het cadeau-effect werkt door 

Tot slot ziet Boudewijn dat cadeautjes een goed effect hebben. ‘Voor “Wil je er voor me zijn?” hebben cliënten een aantal keer een kleinigheidje gekregen. Bijvoorbeeld een bloemetje, een waxinelichtje voor de feestdagen en een zonnebril met de zomervakantie. We merken dat ze nu ook sneller zelf iets willen geven wanneer een begeleider bijvoorbeeld ziek is, of een moeder van een bewoner door een moeilijke tijd gaat.  Dat komt omdat ze zelf hebben ervaren hoe fijn het is om iets te krijgen. Dan ga je dat ook weer sneller voor een ander doen.’ 

10 tips voor persoonsgerichte zorg tijdens corona

Het leveren van persoonsgerichte zorg ten tijde van corona is een uitdaging, maar het lukt begeleiders Boudewijn en Mieke Vlot tijdens de uitvoering van het project Wil je er voor me zijn’.

Zij geven daarom 10 tips over persoonsgerichte zorg in coronatijd. Om de tips te bekijken, klik op de link.

Over Begeleiding à la carte

‘s Heeren Loo is een van de deelnemers aan 2-jarige traject ‘Begeleiding à la carte’ waarin aanbieders van gehandicaptenzorg binnen lerende netwerken hun praktijkervaringen delen in persoonsgerichte zorg. Daarnaast stellen zij praktische kennis beschikbaar voor de hele sector. In een coachingstraject op maat onderzoekt ’s Heeren Loo hoe zij de behoeftes van cliënten nog beter in beeld kunnen krijgen met ‘Wil je er voor me zijn?’

Lees meer

Methodiek voor persoonsgerichte zorg

Deel deze pagina via: