Naar hoofdinhoud

Kennis over infectiepreventie moet je bij blijven houden

Er was veel kennis bij medewerkers over infectiepreventie tijdens corona. Totdat corona minder aandacht vroeg. ‘Er zijn al snel andere onderwerpen die aandacht vragen. En opgedane kennis verdwijnt snel als je er niet meer zo veel mee bezig bent’, vertelt Janita Bodegraven van WilgaerdenLeekerweideGroep. Dat willen ze veranderen.

Janita heeft als beleidsadviseur zorg en kwaliteit meegewerkt aan het maken en bijhouden van de protocollen (werkinstructies) over corona. In februari 2022 waren de laatste aanpassingen gedaan. Er konden toen ook veel werkinstructies weg. ‘Corona werd iets waar we mee moesten leven. De belangrijkste werkinstructies waren op orde. Zo werd de aandacht voor corona minder.’

Niet verwacht dat de kennis zo snel wegzakt

In juni was er ineens een uitbraak van corona op één van de locaties. ‘Toen corona nog volop speelde, was iedereen bewust van hoe te handelen om infecties te voorkomen. Bij de uitbraak in juni was die kennis weggezakt. Dat hadden we zo snel helemaal niet verwacht. Toen wisten we dat we meer moesten doen om de kennis over infectiepreventie onder de aandacht te houden bij de medewerkers. We werken veel met mensen met een kwetsbare gezondheid die erg ziek kunnen worden van een (nieuw) virus of door een bacterie.’

Pilot gestart over infectiepreventie

Samen met Vilans zijn ze in twee teams aan de slag gegaan met een pilot over infectiepreventie. Het ene team is vooral verzorgend en het andere team begeleidend. Het verzorgende team heeft vanuit de opleiding al over infectiepreventie geleerd. Het begeleidende team niet of in mindere mate. Beide teams hebben een kartrekker.

Vooral discussie op gang brengen

‘We kijken met elkaar wat zou kunnen werken. En we willen nu vooral de discussie op gang brengen over infectiepreventie. Bijvoorbeeld via een methode zoals “Over de streep”. Waarbij je vragen krijgt over bijvoorbeeld handen wassen, schoenen schoonmaken, lange nagels en korte mouwen.’

Het mag maatwerk zijn

‘Op deze manier krijg je ook te horen wat er bij elkaar speelt. Dan hoor je dat sommige situaties niet in een team of bij individuele medewerkers voorkomen. Hoe en hoeveel je met infectiepreventie bezig moet zijn, hangt dus af van de werkzaamheden die je doet. En het hangt af van de doelgroep waar je mee werkt. Als je bijvoorbeeld iemand met een licht verstandelijke beperking met de financiën helpt, dan is infectiepreventie minder nodig. Het mag dus maatwerk zijn.’

Bewustwording door elkaar aan te leren spreken

‘Wat vooral belangrijk is, is dat de mensen het zelf willen en belangrijk vinden. En niet dat de organisatie gaat controleren en iets oplegt. Binnen een team kun je elkaar aanspreken wanneer bijvoorbeeld de nagels te lang zijn. Zo van: “Ben je iets vergeten?” Dat is voor het ene team makkelijker dan voor het andere team. Niet iedereen is het gewend om elkaar aan te spreken. Het gaat over samen naar een manier zoeken om bewust te worden “Waarom doe ik dit op deze manier?”

Kennis verslag

Naast bewustwording is het belangrijk om kennis goed bij te houden. ‘Dat willen we doen via bijvoorbeeld e-learnings, regelmatige scholing en audits. Ook krijgen we begeleiding van een externe deskundige infectiepreventie. Zo houden we de aandacht erop. Infectiepreventie blijft belangrijk, ook na dit project.’

Lees meer

Deel deze pagina via: