Naar hoofdinhoud

Werkbezoek alledaags geluk

Op werkbezoek in deze tijd? Het ligt niet echt voor de hand; dagbestedingen zijn gesloten, woonlocaties in quarantaine, projecten liggen stil. Maar daar laten de organisaties uit het lerende netwerk Zeggenschap en Dialoog zich niet door tegenhouden.

Juist nu elkaar zien

Coach Jeanny Engels organiseerde samen met Aniek van Herwaarden van Driestroom een online bijeenkomst over alledaags geluk. ‘Juist nu is het belangrijk om elkaar te zien en van gedachten te wisselen. Voorál over dit onderwerp.’

Digitaal werkbezoek

De groep bestaat uit medewerkers van vijf zorgorganisaties en komt digitaal samen op woensdagmiddag 6 mei. Het is hun tweede werkbezoek, het vorige was in februari dit jaar aan De Berkelhof. Tijdens het ‘bezoek’ staat geluk voor mensen met een beperking centraal. Vanuit het Driestroom Alledaags Geluk-model gaat het netwerk in gesprek over de betekenis van geluk, en de rol hiervan in ieders project. Natuurlijk is er ook tijd om even stil te staan bij de huidige situatie. Jeanny opent met een compliment: ‘We zijn de enigen die de werkbezoeken door laten gaan tijdens de coronacrisis. Daar mogen we best trots op zijn!’

Even op pauze…

Het bezoek begint met een stand van zaken. Wat betekent corona voor ieders project? Welke mogelijkheden en onmogelijkheden zijn er? Voor bijna iedereen geldt dat ze na een korte pauze nu de draad weer oppakken. ‘Want je wilt toch door, en met sommige dingen kan dat prima’, zegt Jack Vermeulen van Pameijer. Susanne Krisse gaat ook langzaam verder. Ze vertelt: ‘We gaan ervan uit dat we alle plannen kunnen realiseren. Maar het wordt wel improviseren en de tijdsplanning behoorlijk aanpassen.’

Voor Juul Smarius van Pluryn ligt het anders: ‘De maatregelen hebben grote invloed op ons project. Onze basis is een toekomstplan, waarbij persoonlijk contact en netwerk onmisbaar zijn. En dat kunnen we nu niet inzetten. “Wanneer kan het dan wel?”, vragen bewoners aan me. Dat is zo mooi om te horen. Het project leeft, en dat geeft ons energie om alternatieven te bedenken.’

… en weer doorgaan

Erwin Meinders van Severinus ziet door de crisis nog meer de noodzaak van hun idee: ‘We werken aan een app waarmee je dagelijks geluk kunt meten en brengen. Om eenzaamheid te voorkomen is zoiets extra nodig nu. We zijn flink aan het ontwikkelen en als de woonhuizen weer open zijn, kunnen we gaan testen.’

Aniek van Driestroom zit ook in de ontwikkelfase. ‘Daar is het een goed moment voor. We schrijven bijvoorbeeld visiestukken en maken een meetinstrument. Heel leuk is dat we onze cliënten daar ook op afstand bij kunnen betrekken, we merken dat ze dat erg fijn vinden.’

Wat betekent geluk?

Vervolgens neemt Aniek iedereen mee in het Driestroom Alledaags Geluk-model: een overzicht van alles wat nodig is om cliënten te ondersteunen bij het ervaren van alledaags geluk. Het is voornamelijk gebaseerd op eigen wetenschappelijk onderzoek en (groeps)gesprekken met cliënten en verwanten.   Aniek vertelt: ‘Geluk is meer dan blij en tevreden zijn. Betekenisvol leven, zelf kiezen en een vitaal netwerk hebben zijn minstens zo belangrijk.’ Haar verhaal maakt een hoop vragen los, zoals:

  • In hoeverre moet je zo’n model differentiëren per doelgroep?
  • Wat betekent gelukkig zijn in onze samenleving eigenlijk?
  • Hoe zit het met de verschillende paradigma’s over mensen met een beperking?

Er ontstaat een positief kritische discussie waarbij de deelnemers hun reacties zorgvuldig kiezen.

Geluk per project

Daarna is het tijd om geluk te koppelen aan de lopende projecten. Vooraf heeft iedereen nagedacht over de vraag ‘Hoe komt het begrip 'geluk' terug in jullie project?’ Voor Erwin is het een kapstok. ‘Onze app stelt kwetsbare cliënten regelmatig persoonsrelevante geluksvragen, zoals: Heeft hij vandaag koffiegedronken met die vriendin? en: Heeft ze genoeg gewandeld deze week?’ Susan sluit aan: ‘Bij ons draait het om gelukssignalen herkennen. Daarvoor is ruimte, tijd en samenwerking met verwanten nodig. En we werken veel met videotechnieken. Een cliënt die lacht bijvoorbeeld, die is niet per se blij. Hij kan ook overspannen zijn.’ Aniek reageert: ‘Inspirerend om dit te horen. We weten dat we naar geluk moeten vragen en ongeveer op welke manier, maar hoe personaliseren we dat? Die vertaalslag moeten wij nog maken.’

Glunderen

Voor Juul zit geluk juist in het cliëntgesprek zelf: ‘Ons toekomstplan gaat om de bewoners, het is echt een feestje voor ze. We hebben het over hun kwaliteiten en geven complimentjes. Je ziet ze dan glunderen.’ Als laatste vertelt Jack over hun link met het thema: ‘Geluk is ongrijpbaar, we kunnen enkel iets doen aan de omstandigheden voor cliënten om een prettig leven te leiden. Daarbij zijn goed luisteren en faciliteren belangrijk.’

Bijeenkomsten laten doorgaan

Aan het eind van de middag is er een moment voor reflectie. Hoe heeft iedereen dit werkbezoek ervaren? De groep is onverdeeld enthousiast. Deze vorm vergt veel concentratie, maar is tegelijkertijd enorm waardevol. Iedereen is het erover eens dat ze de werkbezoeken en bijeenkomsten graag op deze manier door laten gaan. Aniek: ‘Jullie input geeft mij weer nieuwe inzichten en inspiratie voor de volgende stappen.’

Lees meer

Deel deze pagina via: